DZP/99/PN/72/09 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Konserwacja urządzeń odwadniających drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie m. st. Warszawy Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w pliku - DZP/99/PN/72/09

Kategoria ogłoszenia:

Data ogłoszenia: 09-12-2009

Konserwacja urządzeń odwadniających drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie m. st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu

znajduje się w pliku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

znajduje się w pliku

Powered by Projectic.pl