DZP/110/PN/79/09 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Montaż, eksploatacja, demontaż, magazynowanie posezonowe oraz ubezpieczenie iluminacji świątecznej w latach 2010-2013 dla obrębu Krakowskiego Przedmieścia, Placu Zamkowego, Starego Miasta, Nowego Światu od Ronda de Gaulle’a do Placu Trzech Krzyży, Plac Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie z Placem Na Rozdrożu oraz Belwederska do ul. Gagarina Ogłoszenie - DZP/110/PN/79/09

Kategoria ogłoszenia:

Data ogłoszenia: 10-12-2009

Montaż, eksploatacja, demontaż, magazynowanie posezonowe oraz ubezpieczenie iluminacji świątecznej w latach 2010-2013 dla obrębu Krakowskiego Przedmieścia, Placu Zamkowego, Starego Miasta, Nowego Światu od Ronda de Gaulle’a do Placu Trzech Krzyży, Plac Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie z Placem Na Rozdrożu oraz Belwederska do ul. Gagarina

Ogłoszenie o zamówieniu

znajduje się w pliku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku


Dokumentacja fotograficzna znajduje się w pliku

Plan rozmieszczenia dekoracji znajduje się w pliku

Wykaz elementów iluminacji znajduje się w pliku


Rozstrzygnięcie postępowania

znajduje się w pliku


Powered by Projectic.pl