DZP/86/PN/61/09 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Wymiana oświetlenia w ulicy Stalowej w Warszawie Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Dokumentacja techniczna znajduje się w pliku Ptyania i odpowiedzi do SIWZ znajduje się w pliku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje sie w - DZP/86/PN/61/09

Kategoria ogłoszenia:

Data ogłoszenia: 10-11-2009

Wymiana oświetlenia w ulicy Stalowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

znajduje się w pliku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku


Dokumentacja techniczna

znajduje się w pliku


Ptyania i odpowiedzi do SIWZ

znajduje się w pliku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

znajduje sie w pliku

Powered by Projectic.pl