DZP/53/PN/44/10 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Roboty budowlane w budynku biurowym Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120A w Warszawie Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Przedmiary robót znajdują się w pliku Strona tytułowa kosztorysu ofertowego znajduje się w pliku Zmiana Specyfikacji - DZP/53/PN/44/10

Kategoria ogłoszenia:

Data ogłoszenia: 23-06-2010

Roboty budowlane w budynku biurowym Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120A w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

znajduje się w pliku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku


Przedmiary robót

znajdują się w pliku


Strona tytułowa kosztorysu ofertowego

znajduje się w pliku


Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku


Pismo o wyborze

znajduje się w pliku

Powered by Projectic.pl