DZP/65/PN/54/10 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Remont oświetlenia ul. Chełmskiej w Warszawie Ogłoszenie o wszczęcie postępowania znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Projekt budowlano – wykonawczy znajduje się w pliku Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót znajduje się w pliku Przedmiary robót i strona - DZP/65/PN/54/10

Kategoria ogłoszenia:

Data ogłoszenia: 01-07-2010

Remont oświetlenia ul. Chełmskiej w Warszawie

Ogłoszenie o wszczęcie postępowania

znajduje się w pliku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku

Projekt budowlano – wykonawczy

znajduje się w pliku

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

znajduje się w pliku

Przedmiary robót i strona tytułowa kosztorysu

znajdują się w pliku


Odpowiedź na pytanie

znajduje się w pliku


Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

znajduje się w pliku

Poprawiony  (aktualny) przedmiar robót i strona tytułowa do kosztorysu

znajduje się w pliku

Rozstrzygnięcie postępowania

znajduje się w pliku

Powered by Projectic.pl