Szczegóły zamówienia

DPZ/88/PN/80/17

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 26 lipca 2017

Wykonanie robót budowlanych dla zadań z budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy z podziałem na 4 części

Termin składania dokumentów : 10 sierpnia 2017 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 26.07.2017
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 26.07.2017
Typ pliku - doc

doc

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego 26.07.2017
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 26.07.2017
Typ pliku - zip

zip

Dokumentacja techniczna - część I 26.07.2017
Typ pliku - zip

zip

Dokumentacja techniczna - część II 26.07.2017
Typ pliku - zip

zip

Dokumentacja techniczna - część III 26.07.2017
Typ pliku - zip

zip

Dokumentacja techniczna - część IV 26.07.2017
Typ pliku - zip

zip

Informacja z otwarcia ofert 11.08.2017
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w części 1, części 2 i części 4. 24.08.2017
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. III 1.09.2017
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl