Szczegóły zamówienia

DPZ/86/PN/82/18

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 2 sierpnia 2018

Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych

Części

część 1

Węzeł Puławska-Gintrowskiego

część 2

Plac Bankowy

część 3

Węzeł Ostrobramska – Al. Stanów Zjednoczonych

część 4

Węzeł Modlińska – Płochocińska

Termin składania dokumentów : 11 września 2018 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 2.08.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2.08.2018
Typ pliku - doc

doc

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego 2.08.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robot 2.08.2018
Typ pliku - zip

zip

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami 2.08.2018
Typ pliku - docx

docx

Załącznik nr 1 do Formularza oferty 2.08.2018
Typ pliku - xlsx

xlsx

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 10.08.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Poprawiony Formularz oferty po zmianie SIWZ 10.08.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert 22.08.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia 22.08.2018
Typ pliku - docx

docx

Sprostowanie zmian lub dodatkowych informacji-opublikowana zmiana ogłoszenia UE 24.08.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 12.09.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2,3,4 20.09.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 1 9.10.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl