Szczegóły zamówienia

DPZ/1/PN/1/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 28 stycznia 2019

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego”.

Termin składania dokumentów : 15 lutego 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 28.01.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.01.2019
Typ pliku - doc

doc

Opis przedmiotu zamówienia 28.01.2019
Typ pliku - doc

doc

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 888 28.01.2019
Typ pliku - doc

doc

Dokumentacja projektowa + STWiOR 28.01.2019
Typ pliku - zip

zip

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego 28.01.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 28.01.2019
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2019r. 5.02.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 18.02.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl