Szczegóły zamówienia

DPZ/10/PN/9/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 5 marca 2019

„Aktualizacja, wydruk i montaż planów szczegółowych w podświetlanych punktach informacyjnych MSI.”

Termin składania dokumentów : 18 marca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 5.03.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 5.03.2019
Typ pliku - doc

doc

Dokumentacja Techniczna załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia 5.03.2019
Typ pliku - doc

doc

Odpowiedzi na pytania 7.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia 19.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozstrzygnięcie postępowania 5.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl