Szczegóły zamówienia

DPZ/134/PN/120/18

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 10 stycznia 2019

Roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej – ul. Raszyńskiej

Termin składania dokumentów : 28 stycznia 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 10.01.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10.01.2019
Typ pliku - doc

doc

Wzór umowy 10.01.2019
Typ pliku - docx

docx

Dokumentacja techniczna 10.01.2019
Typ pliku - zip

zip

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego 10.01.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 10.01.2019
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania 22.01.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 29.01.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyborze Wykonawcy 5.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl