Szczegóły zamówienia

DPZ/135/PN/121/18

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 21 stycznia 2019

Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2019.

Termin składania dokumentów : 5 lutego 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 21.01.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21.01.2019
Typ pliku - doc

doc

załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz - sposób liczenia punktacji cen 21.01.2019
Typ pliku - xls

xls

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 21.01.2019
Typ pliku - doc

doc

Informacja z otwarcia ofert 6.02.2019
Typ pliku - pdf

pdf

informacja o rozstrzygnięciu postępowania 25.02.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl