Szczegóły zamówienia

DPZ/137/PN/122/18

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 22 stycznia 2019

Usługi konserwacji, roboty remontowe w obiektach ZDM

Termin składania dokumentów : 6 lutego 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 22.01.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 22.01.2019
Typ pliku - doc

doc

Informacja z otwarcia ofert 6.02.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozstrzygnięcie postępowania 27.02.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl