Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/31/PN/27/19

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 14 maja 2019

Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m. st. Warszawy- przeglądy rozszerzone

Części

Część I:
wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m.st. Warszawy – rejon 1

Część II:
wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m.st. Warszawy – rejon 2

Część III:
wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m.st. Warszawy – rejon 3

Część IV:
wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m.st. Warszawy – rejon 4

Termin składania dokumentów : 4 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 14.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Formularze Cenowe dla części I - IV 14.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac z załącznikami dla części I - IV 14.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia fert 22.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 4.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl