Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/40/PN/34/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 17 maja 2019

„Program rozwoju ruchu rowerowego w m.st. Warszawa.”

Termin składania dokumentów : 4 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu otwarcia ofert 24.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.05.2019
Typ pliku - html

html

Informacja z otwarcia ofert 4.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl