Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/41/PN/35/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 24 maja 2019

Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy z odtworzeniem nawierzchni metodą „ slurry seal”

Termin składania dokumentów : 10 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 24.05.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Strona tytułowa kosztorysu 24.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 24.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Informacja z otwarcia ofert 10.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozstrzygnięcie postępowania 11.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl