ZDM/UM/DZP/60/PN/52/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej nad robotami związanymi z odtworzeniem nawierzchni, w związku z realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. - ZDM/UM/DZP/60/PN/52/20

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 15-07-2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej nad robotami związanymi z odtworzeniem nawierzchni, w związku z realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

Termin składania dokumentów : 23-07-2020 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl