Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/61/PN/54/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 1 lipca 2019

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewny na odcinku od ulicy Przyczółkowej do granic miasta.

Termin składania dokumentów : 16 lipca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 1.07.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1.07.2019
Typ pliku - doc

doc

Dokumentacja techniczna (załączniki do OPZ rozdział VI SIWZ) 1.07.2019
Typ pliku - zip

zip

Strona tytułowa kosztorysu 1.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 1.07.2019
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania 8.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania z dn. 11.07.2019 r. 11.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 16.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozstrzygnięcie postępowania 2.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl