Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/63/PN/55/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 24 lipca 2019

Roboty budowlane w zakresie odwodnienia dróg na terenie m.st. Warszawy z podziałem na trzy części

Części

Część I: Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Olbrachta na odcinku od ul. Znanej do ul. W. Pola w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Cześć II: Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Piastów Śląskich i Popiołka w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Cześć III: Budowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Żyrardowskiej i Wałuszewskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Termin składania dokumentów : 12 sierpnia 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamowieniu 24.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24.07.2019
Typ pliku - doc

doc

Wzór umowy 24.07.2019
Typ pliku - docx

docx

Dokumentacja Techniczna 24.07.2019
Typ pliku - zip

zip

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego 24.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 24.07.2019
Typ pliku - 7z

7z

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 6.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania 8.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zał. do odpowiedzi na pytania 8.08.2019
Typ pliku - zip

zip

Poprawione przedmiary robót 8.08.2019
Typ pliku - zip

zip

Informacja z otwarcia ofert 12.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o unieważnieniu części 2 postępowania 21.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1 i 3 13.09.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl