Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/64/PN/56/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 8 lipca 2019

Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno – prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich.

Części

Część 1
Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno – prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich.

Część 2
Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej (zgodnie z częścią II – Dzielnica Rembertów wyszczególnionych w OPZ) w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno – prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich.

Część 3
Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej (zgodnie z częścią III – Dzielnica Ursus i Włochy wyszczególnionych w OPZ) w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno – prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich.

 

Część 4
Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej (zgodnie z częścią IV – Dzielnica Wola i Bemowo wyszczególnionych w OPZ) w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno – prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich.

Część 5
Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej (zgodnie z częścią V – Dzielnica Wawer wyszczególnionych w OPZ) w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno – prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich.

Część 6
Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej (zgodnie z częścią VI – Dzielnica Mokotów i Wilanów  wyszczególnionych w OPZ) w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno – prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich.

Część 7
Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej (zgodnie z częścią VII – Dzielnica Praga Południe i Wesoła  wyszczególnionych w OPZ) w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno – prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich.

Termin składania dokumentów : 16 lipca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 8.07.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 8.07.2019
Typ pliku - doc

doc

Informacja z otwarcia ofert 16.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 2 i 7 2.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 1,4,5,6 2.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozstrzygnięcie postępowania część 3 14.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl