Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/66/PN/58/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 10 lipca 2019

„Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia przejść dla pieszych”

Termin składania dokumentów : 18 lipca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
ogłoszenie o zamówieniu 10.07.2019
Typ pliku - htm

htm

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10.07.2019
Typ pliku - doc

doc

Powered by Projectic.pl