Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/70/PN/60/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 26 lipca 2019

Wykonanie 134 sztuk tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy wraz z montażem 289 tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy oraz 115 sztyc oznakowania pionowego.

Termin składania dokumentów : 7 sierpnia 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
ogłoszenie o zamówieniu 26.07.2019
Typ pliku - htm

htm

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 26.07.2019
Typ pliku - doc

doc

Załączniki do OPZ 26.07.2019
Typ pliku - zip

zip

odpowiedzi na pytania z dnia 02.08.2019 r. 2.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

zmiana ogłoszenia 2.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

informacja z otwarcia ofert 7.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.09.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl