ZDM/UM/DZP/73/PN/64/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. Łasaka”. - ZDM/UM/DZP/73/PN/64/20

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 20-08-2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. Łasaka”.

Termin składania dokumentów : 28-08-2020 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl