Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/84/PN/72/19

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 1 października 2019

Wykonanie usługi w postaci nasadzeń zieleni wzdłuż al. Wojska Polskiego.

Termin składania dokumentów : 15 października 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 1.10.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1.10.2019
Typ pliku - doc

doc

Dokumentacja techniczna 1.10.2019
Typ pliku - zip

zip

Strona tytułowa kosztorysu 1.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 1.10.2019
Typ pliku - zip

zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7.10.2019
Typ pliku - html

html

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 7.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zmiana SIWZ 8.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Poprawiony Formularz oferty 8.10.2019
Typ pliku - docx

docx

Odpowiedzi na pytania 10.10.2019 r. i zmiana SIWZ 10.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

skorygowana dokumentacja projektowa 10.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 10.10.2019
Typ pliku - html

html

Odpowiedzi na pytania 14.10.2019 14.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.10.2019r. 15.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl