ZDM/UM/DZP/99/PN/86/19 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów - ZDM/UM/DZP/99/PN/86/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 24-10-2019

Wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich, dla projektów.

Części

Część 1:
1.„Budowa trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła
z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego „Młociny”
2.„Przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od Mostu grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim”
3.„Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego –
ul. Dolina Służewiecka”

Część 2:
1. „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej”
2.„Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską”
3.„Modernizacja al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa”

Termin składania dokumentów : 04-11-2019 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl