27-02-2019

3 oferty w przetargu na regulację studzienek

Właśnie otworzyliśmy oferty w przetargu na regulację włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg w całej Warszawie. Do postępowania zgłosiły się 3 firmy.

3 oferty w przetargu na regulację studzienek

Zapadnięte lub wystające włazy i studzienki powodują spory dyskomfort i zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Dlatego w tym roku planujemy naprawić ponad 200 włazów i wpustów. W ramach robót wykonany zostanie demontaż i regulacja. Ich lista będzie opracowywana na bieżąco

Choć większość studzienek znajduje się w naszym pasie drogowym, to nie wszystkie należą do ZDM. Za wiele z nich odpowiadają inne spółki miejskie oraz firmy prywatne, jednak w razie awarii pogotowie drogowe ZDM i tak niezwłocznie je zabezpiecza.

Prace zaczniemy od sprawdzenia stanu technicznego włazów i kratek kanalizacyjnych. Jeśli będzie taka konieczność, zostaną wymienione na nowe. Wyregulowana zostanie także wysokość studzienki – aby była zlicowana z nawierzchnią jezdni. Na koniec odtworzona zostanie podbudowa i nawierzchnia wokół.

Do przetargu zgłosiły się 3 firm. Oferty mieszczą się w kwotach od 427 tys. zł do 1,5 mln zł brutto. Teraz oferty będą przez nas dokładnie analizowane. Jeżeli uda rozstrzygnąć postępowanie, wykonawca rozpocznie prace w najbliższych tygodniach.

Powered by Projectic.pl