Abonament mieszkańca tylko dla rozliczających PIT w Warszawie - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

09-12-2021

Abonament mieszkańca tylko dla rozliczających PIT w Warszawie

Abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania będzie przysługiwał tylko osobom rozliczającym podatek PIT w Warszawie. Rada m.st. Warszawy przegłosowała również wiele innych zmian upraszczających procedury związane z parkowaniem, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych.

Zmiany w zasadach działania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) zostały dziś (9 grudnia) przyjęte uchwałą Rady m.st. Warszawy. To szereg poprawek w regulaminie strefy, które będą korzystne dla jej mieszkańców.

Abonament mieszkańca SPPN przysługiwać będzie teraz wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. Zmiana służy zachęceniu do płacenia PIT w Warszawie i ograniczeniu dostępu do przywilejów parkingowych dla osób, które unikają płacenia podatków.

W okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 r., dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego. Dzięki temu osoby przenoszące rezydencję podatkową do Warszawy nie będą musiały czekać na abonament do momentu pierwszego rozliczenia podatkowego.

Wszystkie wydane dotychczas abonamenty zachowują swoją ważność. Dopiero gdy wygasną, ich posiadacze występując o przedłużenie uprawnień będą zobowiązani udowodnić rozliczenie podatku PIT w Warszawie.

Podstawowym warunkiem uzyskania abonamentu pozostaje meldunek (stały lub czasowy) na terenie SPPN. Dzięki temu abonamenty dostają tylko faktyczni mieszkańcy strefy.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Zmieniają się również zasady uzyskiwania karty N+, która daje osobom niepełnosprawnym możliwość darmowego postoju w całej płatnej strefie. Wydłużamy termin ważności kart do maksymalnie 5 lat, czyli tyle, ile jest ważna niebieska karta parkingowa, będąca podstawą nadania karty N+. Znika wymóg posiadania prawa jazdy. Od teraz kartę będzie mogła dostać osoba niepełnosprawna, która nie ma prawa jazdy i jest wożona przez rodzinę lub asystenta. Wnioskując o kartę N+, nie trzeba też będzie przynosić orzeczenia o niepełnosprawności – wystarczy obowiązująca karta parkingowa.

Karta N+ przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. Osoby niepełnosprawne nierozliczające podatku w Warszawie mogą w korzystać z bezpłatnego postoju na tzw. kopertach, wykładając za szybą kartę parkingową.

Inne usprawnienia

Upraszczamy procedurę reklamacji. Od teraz będzie się ją składać na specjalnym formularzu. Zmiana ma uprościć i przyspieszyć procedurę reklamacji.

Wprowadzamy również na stałe możliwość uzyskiwania abonamentu mieszkańca drogą elektroniczną i rezygnujemy z zaświadczeń o zameldowaniu przez osoby wnioskujące o abonament. Meldunek sprawdzamy sami w rejestrze CRBDEL.

Wezwania do zapłaty i monity, w przypadku braku takiej opłaty w terminie, będą wysyłane drogą elektroniczną, o ile wcześniej użytkownik strefy się na to zgodzi.

Łatwiej będzie też parkować Honorowym Obywatelom m. st. Warszawy. Otrzymają oni Kartę Honorową, której parametry umożliwią jej odczytanie przez e-kontrolę. Dzięki temu nie ma ryzyka nałożenia opłaty dodatkowej przez e-kontrolę i konieczności jej późniejszego anulowania.

Celem wszystkich zmian jest uproszczenie procedur związanych z parkowaniem w SPPN. Uchwała w tej sprawie jest podejmowana ponownie. Poprzednio zapisy te znajdowały się w uchwale, która została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego – ale z innych powodów. Samo uzależnienie wydawania abonamentu czy Karty N+ od podatku PIT nie budziło jego wątpliwości. Rozwiązanie takie funkcjonuje już zresztą np. w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie (abonament mieszkańca) czy np. w Poznaniu, Szczecinie (identyfikator osoby niepełnosprawnej). Prawidłowość uzależnienia uzyskania abonamentu od rozliczania podatku w danym mieście została potwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 8 stycznia 2019 r.

Uchwała wejdzie w życie 1 lutego 2022 r.

Powered by Projectic.pl