Będą światła na przejściu dla pieszych przez ul. gen. Maczka - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

26-02-2024

Będą światła na przejściu dla pieszych przez ul. gen. Maczka

Otworzyliśmy oferty w przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. gen. Maczka w rejonie ul. Niedzielskiego „Żywiciela”. Nowe światła w tym miejscu to efekt przeprowadzonego przez nas audytu bezpieczeństwa, w którym obie zebry dostały zaledwie dwa punkty w sześciostopniowej skali.

Nieosygnalizowane przejście dla pieszych przez ul. gen. Maczka w rejonie ul. Niedzielskiego „Żywiciela”, gdzie wkrótce zamontowane zostaną światła

Do 16 lutego czekaliśmy na oferty firm, które wezmą udział w przetargu. Ich zadaniem jest budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez ul. gen. Maczka w rejonie ul. Niedzielskiego „Żywiciela” oraz przebudowa sąsiedniej sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. gen. Maczka i Rudnickiego wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty – pod uwagę są brane cena (60 proc.) i gwarancja na wykonane roboty (40 proc.) – i dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności rozpoczną się prace w terenie.

W przetargu ostatecznie zgłosiły się cztery firmy. Ich oferty poznaliśmy 26 lutego. Proponowane ceny wahają się od 1,5 do 2,2 mln zł. Obecnie trwa analiza ofert, co jest standardowym krokiem prowadzącym do wyboru wykonawcy. Na ich przeprowadzenie prac zwycięzca przetargu będzie miał cztery miesiące od momentu podpisania umowy. Oznacza, że sygnalizacja w tym miejscu powinna się pojawić latem.

Był audyt, będą zmiany

By przejść na drugą stronę przez ul. gen. Maczka na wysokości ul. Niedzielskiego „Żywiciela” trzeba dwukrotnie przekroczyć jezdnię. Obie zebry są rozdzielone pasem zieleni, na którym zamontowano ekrany akustyczne. Choć ruch pieszych nie jest w tym miejscu duży, to po jednej stronie znajdują się ogródki działkowe, a po drugiej – osiedla mieszkaniowe. Oba przejścia zlokalizowane są na długim i prostym odcinku ul. gen. Maczka. Bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu analizowano w ramach audytu nieosygnalizowanych przejść w Warszawie. W obu przypadkach oceniono je na dwa w sześciopunktowej skali (od zera do pięciu). Audytorzy podkreślili, że duże ryzyko dla pieszych wiąże się m.in. z nadmierną prędkością samochodów poruszających się ul. gen. Maczka mimo ograniczenia do 50 km/h.

W trakcie wizji lokalnej audytorzy odnotowali duże natężenie ruch pojazdów. Stanowi to duże potencjalne niebezpieczeństwo dla przechodniów. „Pieszy przy wysokiej prędkości pojazdów może niewłaściwie ocenić odległość i wejść na przejście, a jednocześnie kierowca może nie zdążyć wyhamować przed pieszym. Występuje jednocześnie konieczność przekraczania jezdni przy dwóch pasach w tym samym kierunku. Powoduje to ryzyko najechania na pieszego w przypadku, gdy pojazd na jednym pasie zatrzyma się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, a pojazd na drugim pasie się nie zatrzyma. W takiej sytuacji występuje bardzo poważne zagrożenie najechania na pieszego. Ponadto ekran stojący na krawędzi pasa dzielącego powoduje, że kierowca zauważa pieszego dopiero w ostatniej chwili, dotyczy zwłaszcza kierowcy jadącego po pasie wewnętrznym. Dlatego zarekomendowano budowę na obu zebrach sygnalizacji świetlnej.

Światła z detekcją pieszych

Co do zasady staramy się, by wszystkie przejścia dla pieszych przez dwupasmowe ulice były docelowo wyposażone w sygnalizację świetlną. W zeszłym roku w ten sposób poprawiliśmy bezpieczeństwo m.in. w al. Reymonta (na wysokości ul. Żbikowianka) czy ul. Komitetu Obrony Robotników (przy wlocie ul. Radarowej). Wcześniej podobne zmiany wprowadziliśmy na przejściach dla pieszych przez ul. Człuchowską (na wysokości ul. Okolicznej), Czecha (przy ulicach Wawerskiej i Wierzchowskiego), Gandhi (na wysokości ul. Hirszfelda i ul. Teligi) czy Płaskowickiej (przy ul. Hirszfelda). Dziś jest coraz mniej lokalizacji, w których przejście przez dwupasmowe ulice w naszym mieście pozostaje nieosygnalizowane.

W ramach tej inwestycji oprócz budowy sygnalizacji świetlnej zlikwidujemy przejścia dla pieszych przez drogę rowerową, która prowadzi wzdłuż północnej jezdni. W projekcie organizacji ruchu zapisano, by wykonać rezerwę pod wyznaczenie w przyszłości przejazdu rowerowego przez ul. gen. Maczka w rejonie ul. Niedzielskiego „Żywiciela”.

Wybudowana przez nas sygnalizacja świetlna będzie wyposażona w czujniki wykrywające pieszych. Jednocześnie zostanie dostosowana do działania w pełnej koordynacji z sąsiadującym skrzyżowaniem ul. gen. Maczka i Rudnickiego. Tam – w ramach tej samej inwestycji – zostanie przebudowana sygnalizacja. Zdemontujemy dotychczasowe słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami, by zastąpić je nowoczesnymi, stalowymi latarniami z osobnymi wnękami na kable oświetleniowe i sygnalizacyjne.

W okolicy będzie też rondo

Na granicy Bemowa i Bielan wprowadzamy więcej zmian. Oprócz budowy sygnalizacji świetlnej jeszcze w tym roku chcemy u zbiegu ul. Powązkowskiej i Obrońców Tobruku wybudować rondo. Na razie jest ono na etapie projektowania. Zadanie będzie wykonane na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Aktualnie ustalane są linie podziałowe nowych działek.

Pieniądze na realizację tej inwestycji przekazała Rada Warszawy na sesji budżetowej w grudniu 2023 r. Planowane zmiany wpisują się w szerszy schemat dla tego rejonu. Obecnie bemowski urząd dzielnicy prowadzi budowę dwóch rond. Na skrzyżowaniach ul. Obrońców Tobruku i Piastów Śląskich oraz Piastów Śląskich, Osmańczyka i Krasnodębskiego. My zaś jeszcze w zeszłym roku wybudowaliśmy rondo u zbiegu ul. Kochanowskiego i Rudnickiego na Bielanach.

Aktualizacja

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w styczniu 2024 r. i następnie zaktualizowany o nowe istotne informacje pod koniec lutego, czyli po otwarciu ofert w przetargu.

Powered by Projectic.pl