Będzie rondo na skrzyżowaniu Mińskiej i Chodakowskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

20-09-2022

Będzie rondo na skrzyżowaniu Mińskiej i Chodakowskiej

W nocy z piątku na sobotę (23 na 24 września) rozpocznie się wyznaczanie ronda na skrzyżowaniu ulic Mińskiej i Chodakowskiej. Jego wykonanie jest konieczne ze względu na coraz większy ruch i stanowi odpowiedź na prośbę mieszkańców. Wyspa ronda zostanie zbudowana z barier służących do organizacji ruchu, a docelowo w tym miejscu w przyszłości powstanie stałe rondo.

Skrzyżowanie zlokalizowane jest na północnym styku Kamionka i Grochowa. Sąsiaduje z terenem do niedawna przemysłowym, na który coraz śmielej wdziera się zabudowa wielorodzinna. Towarzyszy temu też budowa obiektów handlowo-usługowych pod różnego rodzaju sklepy. W efekcie z każdym rokiem wzrasta ruch w najbliższej okolicy.

Z tego względu prywatnych inwestorów, na mocy art. 16 ustawy o drogach publicznych, obligujemy do wdrażania takich rozwiązań w układzie drogowym, aby upłynniały ruch i poprawiały bezpieczeństwo. Właśnie w oparciu o ten przepis powstało rondo na skrzyżowaniu ulic Żupniczej i Chodakowskiej. Jego wykonanie wiązało się z budową obok sklepu spożywczego popularnej sieci handlowej.

Konsekwencją w usprawnieniu ruchu będzie utworzenie ronda na następnym skrzyżowaniu ul. Chodakowskiej – z ul. Mińską. Jego wyspa ustawiona będzie z żółtych barier. Wyznaczymy również nowe przejście dla pieszych. Powstanie po południowej stronie okrągłego skrzyżowania i dzięki niemu mieszkańcy zyskają w tym miejscu czwartą zebrę do przekraczania jezdni. Pozostałe przejścia wyposażymy w azyle z prefabrykatów. Będzie to wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez audytorów, którzy w trakcie audytu nieosygnalizowanych przejść ocenili je na 1, 1 i 2. Ostatnim elementem będzie budowa progu zwalniającego, który powstanie na ul. Mińskiej od strony ul. Grochowskiej.

O utworzenie ronda i nowego przejścia apelowali mieszkańcy i Rada Dzielnicy Pragi-Południe. Radni wnioskowali o wprowadzenie takich rozwiązań właśnie z uwagi na narastający ruch. Docelowo w przyszłości na skrzyżowaniu ulic Mińskiej i Chodakowskiej powstanie stałe rondo, którego wyspę otoczą kamienny krawężnik i opaska umożliwiająca przejazd autobusom. Takie rondo będzie miał za zadanie do końca 2026 r. wybudować deweloper, który nieopodal realizuje inwestycję komercyjną.

Nocne prace 

Prace rozpoczną się w nocy z piątku na sobotę (z 23 na 24 września) ok. północy. Prowadzone będą w godzinach 22-6, aby jak najmniej utrudniać ruch w czasie dnia. Podczas budowy progu zwalniającego wygrodzony zostanie fragment południowego pasa ul. Mińskiej (od strony Grochowskiej w kierunku Chodakowskiej). Ruch będzie się odbywał wahadłowo.

W czasie wykonywania ronda wygrodzenia zostaną ustawione na środku skrzyżowania, uniemożliwiając skręt z ul. Mińskiej w lewo w ul. Chodakowską – z obu kierunków. Jadąc ul. Chodakowską, także z obu kierunków, kierowców obowiązywać będzie nakaz skrętu w prawo.

Podczas montażu azylów zwężone będą jezdnie ulic Mińskiej i Chodakowskiej na wysokości zebr (na środku – pomiędzy pasami) do 3-3,5 m oraz do 3 m zachodni pas ul. Chodakowskiej (od Żupniczej w stronę Mińskiej) na wysokości Chodakowskiej 35.

Prace powinny zakończyć się do 10 października.

Projekt organizacji ruchu

SOR Mińska - rondo

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl