Bliżej remontu chodników w trzech miejscach - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

14-09-2022

Bliżej remontu chodników w trzech miejscach

Wybraliśmy wykonawców w przetargu na remont chodników na ulicach F. Płaskowickiej i T. Bora-Komorowskiego oraz chodnika i drogi dla rowerów na ul. Rembielińskiej. Ostatni z projektów mieszkańcy zgłosili w ramach budżetu obywatelskiego.

Remonty infrastruktury drogowej nie ograniczają się tylko do prac na jezdniach. Naprawiamy również chodniki i drogi dla rowerów, dlatego jeden z naszych ostatnich przetargów dotyczył właśnie tych części ulic. Obejmował trzy lokalizacje – na ulicach F. Płaskowickiej, Rembielińskiej i T. Bora-Komorowskiego.

Postępowanie już rozstrzygnęliśmy. Wybraliśmy firmy Adrog oraz Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych „Krol”. Pierwsza zajmie się ulicami F. Płaskowickiej (608 tys. 196 zł brutto) i T. Bora-Komorowskiego (531 tys. 350 zł brutto), a druga – ul. Rembielińską (586 tys. 630 zł brutto). W czwartek, 8 września, podpisaliśmy umowy z wykonawcami, którzy od tego momentu na wywiązanie się z powierzonego zadania mają 3 miesiące. Co w danej lokalizacji odnowią?

Ul. F. Płaskowickiej

Na tej ulicy chodnik zostanie wyremontowany po północnej stronie od al. Komisji Edukacji Narodowej do ul. Dereniowej. Stare i popękane, a w wielu miejscach pozapadane płyty będą zastąpione nowymi, antysmogowymi. Stanie się to możliwe dzięki Urzędowi Dzielnicy Ursynów, który w tym celu przekazał środki ze swojego budżetu.

 

Ul. T. Bora-Komorowskiego

Na Pradze-Południe odnowimy chodnik po południowej stronie ul. T. Bora-Komorowskiego na odcinku od ul. A. E. Fieldorfa „Nila” do ul. J. Meissnera. Będzie to uzupełnienie zmian, jakie na tym fragmencie zaszły jesienią zeszłego roku. Wtedy wymieniliśmy tam nawierzchnię jezdni, poprawiając komfort jazdy kierowcom. Obecnie chodnik na wspomnianym odcinku jest wysłużony i składa się z różnego rodzaju nawierzchni. Remont to zmieni – po przeprowadzeniu prac nawierzchnia będzie wykonana z betonowych płyt o wymiarach 50 x 50 cm.

 

Ul. Rembielińska

Na tej ulicy remont obejmie chodnik i drogę dla rowerów po stronie wschodniej. Między ulicami Wyszogrodzką a Poborzańską na ścieżce kostkę brukową zastąpimy – zgodnie z obecnymi standardami – mieszanką mineralno-asfaltową, a w miejscu dla pieszych położymy nowe, betonowe płyty antysmogowe.

Prace w tym miejscu będą realizowane w ramach projektu „Wygodne drogi dla rowerów”, zgłoszonego przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. Był on niezwykle popularny – został poparty przez 28 153 głosujących.

 

Więcej lepszych chodników

W tym roku chodniki wymieniliśmy już w wielu innych miejscach. Przykłady to ulice Żwirki i Wigury (po zachodniej stronie od ul. 1 Sierpnia do rejonu wjazdu na osiedle przy ul. Żwirki i Wigury 15 wraz z remontem przystanków autobusowych „Novotel 01” i „Leżajska 01”; w ramach budowy brakującego fragmentu drogi dla rowerów), Szczęśliwicka (po zachodniej stronie od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Drawskiej), Instalatorów (po południowej stronie od ul. Równoległej do budynku Instalatorów 3), Trakt Lubelski (po wschodniej stronie od ul. Lucerny do przystanku autobusowego „Trakt Lubelski – Las 02”) czy Grójecka (po zachodniej stronie od południowej jezdni ul. Opaczewskiej do ul. Korotyńskiego).

Powered by Projectic.pl