Bruk poszedł w ruch — trwają badania pod Placem Pięciu Rogów - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

31-03-2021

Bruk poszedł w ruch — trwają badania pod Placem Pięciu Rogów

Pod nadzorem archeologów i za zgodą konserwatora zabytków ponownie przyspieszają prace nad przebudową Placu Pięciu Rogów.

Przebudowa skrzyżowania ulic Brackiej, Chmielnej, Zgoda i Szpitalnej rozpoczęła się 1 marca od zdarcia ze starej jezdni wierzchniej warstwy asfaltu. Tym samym robotnicy odsłonili brukowaną nawierzchnię o potencjalnej wartości zabytkowej. Bruk został znaleziony w rejonie ulicy Szpitalnej. Znalezisko zostało niezwłocznie zgłoszone do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na następny dzień odbyła się wizja terenowa z udziałem pracowników ZDM i wykonawcy, firmy Strabag Polska, oraz przedstawicieli służb konserwatorskich. Efektem było kilkudniowe wstrzymanie prac na całym placu budowy. Po doprecyzowaniu ustaleń roboty zostały wznowione, lecz z wyłączeniem rejonu ulicy Szpitalnej i północnej części przyszłego placu. Teraz, za zgodą konserwatora, przystępujemy do badań archeologicznych.

Wraz z początkiem tygodnia ekipa budowlana, przy pomocy specjalnie sprowadzonego na tę okazję sprzętu, rozpoczęła staranne oczyszczanie starych brukowych kamieni. Wykopaliska zostaną oczyszczone i przebadane. Specjaliści określą w miarę możliwości ich wiek i ustalą, czy bruk ma wartość zabytkową. Na tej podstawie zostaną podjęte dalsze decyzje o jego przyszłości.

Inwestycja dwóch prędkości

W obszarze na południe od linii ulicy Chmielnej budowa toczy się bez przeszkód i przestojówWykonane zostały prace rozbiórkowe niezbędne przed przejściem do kolejnego etapu. Obecnie wykonawca przebudowuje instalacje podziemne takie jak sieć wodociągowa i kanalizacja podziemna oraz trasy kablowe przyszłych latarni.

Z kolei na ulicy Szpitalnej faktyczne prace budowlane zostaną wznowione po zakończeniu niezbędnych prac archeologicznych. Ulica Szpitalna została wytyczona jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku. Takie odkrycie, choć nieplanowane, nie jest zaskoczeniem. Na tym etapie nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, jak bardzo wpłynie to na ostateczny termin oddania inwestycji. Osiągnięcie porozumienia z konserwatorem zabytków oraz rozpoczęcie badań to jednak dobra wiadomość.

Po zakończeniu robót na placu ma się pojawić nowa elegancka nawierzchnia z betonu z domieszką kamienia oraz 22 dorodne drzewa. Zupełnie zmieni się organizacja ruchu – ograniczony będzie ruch samochodowy, a priorytet zyskają piesi. Przebudowa stanowi element projektu Nowego Centrum Warszawy, którego realizacja jest priorytetem Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. wnolegle ze startem przebudowy ogłoszony został konkurs architektoniczny na projekt rewitalizacji ulicy Chmielnej.

Wraz z rozpoczęciem prac uruchomiona została specjalna strona internetowa dla mieszkańców: www.plac5rogow.pl. Znajdą się tam informacje m.in. o nowej organizacji ruchu, planowanej zieleni, zmianach dla pieszych i rowerzystów oraz przejściowych utrudnieniach w ruchu. W rejonie budowy ustawiono też pięć punktów informacyjnych dla przechodniów.

Powered by Projectic.pl