Chodnik w całości dla pieszych na ul. Raszyńskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

18-11-2021

Chodnik w całości dla pieszych na ul. Raszyńskiej

Wdrażanie strefy płatnego parkowania wiąże się z uporządkowaniem parkowania i poprawą dostępności miejsc postojowych. Na kilkudziesięciu ulicach udało się też ułatwić poruszanie się pieszym. Tak stało się na fragmencie ul. Raszyńskiej, gdzie przenieśliśmy parkowanie z chodnika na jezdnię.

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) o Ochotę i Żoliborz wiąże się z wyznaczeniem w obu dzielnicach ok. 14,3 tys. miejsc postojowych. Powstają one na podstawie projektów organizacji ruchu, opracowanych na podstawie m.in. uwag mieszkańców z konsultacji społecznych. Często projekty wiążą się z większymi zmianami – np. przekształceniem części ulic w jednokierunkowe, aby uzyskać dodatkową przestrzeń do parkowania.

Porządkując parkowanie, staramy się również poprawić warunki ruchu pieszych, przenosząc parkowanie w całości lub częściowo na jezdnię tam, gdzie jest to możliwe ze względu na jej szerokość. Na Ochocie takie zmiany wprowadzamy na 24 odcinkach ulic, a na Żoliborzu – na 42. Na części ulic wiązało się to z przeniesieniem parkowania z chodników, a na niektórych z wyznaczeniem całkowicie nowych miejsc na jezdni. Przykładami są żoliborskie ulice Broniewskiego i Mickiewicza. Na pierwszej na odcinku między pl. Grunwaldzkim a ul. Krasińskiego, a na drugiej od ul. Potockiej do pl. Wilsona utworzyliśmy pasy postojowe, umożliwiając zaparkowanie co najmniej kilkudziesięciu aut jednocześnie. 

Parkowanie na jezdni, a nie na chodniku obowiązuje też od niedawna na ul. Raszyńskiej. Na jezdni zachodniej na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Wawelskiej wyznaczyliśmy pas postojowy na jezdni – w miejscu gdzie wcześniej zaczynał się trzeci pas ruchu. Teraz trzeci pas zaczyna się nieco dalej na południe, a kierowcy zyskali możliwość parkowania na pasie postojowym. Jest on odpowiednio szeroki, by bezpiecznie stanąć i wysiąść z auta. Dzięki temu, że nie trzeba już wjeżdżać na chodnik i szukać miejsca między drzewami, przybyło miejsc postojowych.

Zmiana sprawiła, że piesi nie muszą już przeciskać się między autami a budynkami. Mają teraz do dyspozycji całą szerokość chodnika. Wcześniej parkujące auta nierzadko wjeżdżały w chodnik na tyle głęboko, że przejście obok stawało się bardzo utrudnione.

Więcej ulic z parkowaniem na nowo

Zwiększanie przestrzeni dla pieszych na chodnikach nie następuje tylko przy okazji wdrażania SPPN. Parkowanie z chodnika na jezdnię miesiąc temu przenieśliśmy na ul. Rozbrat (po wschodniej stronie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Górnośląskiej), a nieco wcześniej – na ul. Koszykowej (południowa strona między ul. Lwowską a pl. Konstytucji). Natomiast najlepszym tego typu przykładem z zeszłego roku jest ul. Odyńca, gdzie bezpieczeństwo i komfort pieszym poprawiliśmy między al. Niepodległości a ul. Puławską.

Powered by Projectic.pl