Coraz mniej ofiar na warszawskich drogach. Raport BRD 2018 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

02-07-2019

Coraz mniej ofiar na warszawskich drogach. Raport BRD 2018

Coraz bezpieczniej na warszawskich drogach. Po raz pierwszy w historii pomiarów liczba ofiar śmiertelnych jest niższa niż 50. Spadła także o ok. 4% liczba wypadków i rannych. Przedstawiamy najnowszy raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest priorytetowym zadaniem Zarządu Dróg Miejskich. Naszym długofalowym celem jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych do zera. W ubiegłym roku po raz pierwszy liczba osób, które poniosły śmierć na warszawskich ulicach, spadła poniżej 50. W ciągu całego 2018 r. w 1104 wypadkach zginęły 44 osoby, a 1251 zostało rannych.

Zdajemy sobie sprawę, że 44 ofiary śmiertelne to wciąż o 44 za dużo, dlatego w tym roku i w kolejnych latach będziemy kontynuować nasze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Przedstawiamy najnowszy raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie. W raporcie znajdziecie szczegółowe analizy ruchu na stołecznych drogach.

Statystyki i wnioski

W sumie, w ubiegłym roku na warszawskich ulicach doszło do 1104 wypadków, w których zginęły 44 osoby. Najwięcej, bo aż 1012 wypadków, powodowali kierowcy pojazdów. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 34 osoby. Najczęstszą przyczyną było nieudzielenie pierwszeństwa pieszym i innym pojazdom, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu czy wjazd na czerwonym świetle. Piesi natomiast spowodowali 89 wypadków, w których zginęło 10 osób. Najwięcej wypadków spowodowanych było przez nieostrożne wejście na jezdnię w niedozwolonych miejscach oraz przy czerwonym świetle.

Choć sytuacja niechronionych uczestników ruchu z roku na rok się poprawia, nadal zagrożenie dla pieszych jest głównym problemem związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W 381 wypadkach pojazdów z pieszymi poszkodowanych zostało 407 osób. Poza 10 lekko rannymi kierowcami lub pasażerami pojazdów, wszystkie pozostałe osoby, które ucierpiały w tych wypadkach to piesi. Łącznie we wszystkich zdarzeniach drogowych poszkodowanych zostało 416 pieszych. Mimo, że liczba tego typu wypadków zmalała w ciągu roku o 7 proc., to wciąż stanowi ponad 1/3 wszystkich wypadków. Ofiary śmiertelne wśród pieszych w 2018 roku to aż 54,5 proc. wszystkich ofiar, choć jest to wynik znacznie lepszy niż rok wcześniej, gdy piesi stanowili ponad 2/3 ofiar.

Porównując dane z 2018 roku z liczbami sprzed pięciu lat, widać zauważalną poprawę. Liczba wypadków z pieszymi zmalała o 21 proc. a ofiar śmiertelnych wśród pieszych o 39 proc.

Działania i inwestycje

Wnioski z analizy danych o wypadkach, ich przyczynach i sprawcach, pozwalają nam na wprowadzanie zmian poprawiających bezpieczeństwo. Nasze prace są zakrojone na szeroką skalę. Budujemy nowe naziemne przejścia dla pieszych a istniejące przejścia wyposażamy w azyle. Takie rozwiązania znacznie poprawiają wygodę i bezpieczeństwo pieszych. Aby uspokoić ruch montujemy progi zwalniające oraz zmieniamy geometrię skrzyżowań. Ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma również dobra widoczność. W tym celu doświetlamy przejścia dla pieszych. Miniony rok był pod tym względem rekordowy. W sumie doświetliliśmy 435 zebr – dla porównania w 2017 roku było ich 337, a w 2016 – 78. Na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach wyremontowaliśmy lub wybudowaliśmy sygnalizacje świetlne. Takich miejsc było 64.

Badania i analizy

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie byłyby możliwe bez wcześniejszej identyfikacji zagrożeń. W 2018 roku przeprowadziliśmy audyt dróg o znaczeniu europejskim (sieć TEN-T), który objął drogi krajowe nr 2 i nr 7 na odcinkach przebiegających przez Warszawę i zarządzanych przez ZDM. Badania prowadzone były we współpracy z audytorami z Politechniki Krakowskiej. Sprawdziliśmy niemal 39 km dróg krajowych na 11 odcinkach. Badania przeprowadzone m.in. na Trasie Siekierkowskiej, w Dolince Służewieckiej, czy na al. Prymasa Tysiąclecia wykazały najważniejsze problemy, które wpływają na zagrożenie w ruchu drogowym. Były nimi m.in. nadmierna prędkość, stan sygnalizacji świetlnej czy oznakowania. Prędkość pojazdów była badana również w innych miejscach. W poprzednim roku kontynuowaliśmy również prace nad kontrolą oświetlenia przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. W sumie od 2016 roku sprawdzonych zostało ponad 2800 przejść w niemal całym mieście. Docelowo audytem mają być objęte wszystkie przejścia bez sygnalizacji.

Sukcesywnie wdrażamy zalecenia audytorów, wprowadzając zmiany w organizacji ruchu na kolejnych przejściach. Tym samym staramy się wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w rejonie „zebr”.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl