Dylatacje na wiaduktach na Wybrzeżu Gdyńskim wymienione - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

14-09-2020

Dylatacje na wiaduktach na Wybrzeżu Gdyńskim wymienione

Wymieniliśmy dylatacje na wiaduktach bielańskiego odcinka Wisłostrady w rejonie skrzyżowania z ul. Gwiaździstą. Po nieco ponad miesiącu prac z przepraw zniknął cięższy sprzęt drogowy, została przywrócona stała organizacja ruchu. Pozostała wymiana balustrad, ale prace z tym związane nie utrudnią kierowcom jazdy.

Wymiana urządzenia dylatacyjnego to skomplikowany proces. Wymaga zachowania określonych reżimów technologicznych. Dlatego prace z tym związane nie należą do krótkotrwałych.

Pozostało odnowienie balustrad 

W przypadku wiaduktów ul. Wybrzeże Gdyńskie nad ul. Gwiaździstą wymiana dotyczyła dylatacji bitumicznej. Nie wiązała się z montażem nowej stalowej konstrukcji dylatacyjnej i nałożeniem na nią betonu. Roboty polegały tu na włożeniu masy bitumicznej z kruszywem w warstwę nawierzchni asfaltowej na granicy obu przepraw mostowych.

Następnie nałożyliśmy izolację i ułożyliśmy nawierzchnię. Prace postępowały zgodnie z harmonogramem, sprzymierzeńcem była też pogoda. W efekcie, przy jednoczesnym ścisłym trzymaniu się wspomnianych reżimów, wymianę dylatacji udało się skończyć po niespełna półtora miesiącu robót.

Prace przeprowadzaliśmy etapami, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać jazdę kierowcom. Od końca ubiegłego tygodnia na wiaduktach bielańskiego odcinka Wisłostrady obowiązuje stała organizacja ruchu. Pozostało jedynie odnowienie balustrad na przeprawach, ale roboty z tym związane nie będą wkraczały na obszar jezdni. Bariery fragmentami będą demontowane i transportowane do ocynkowania, a następnie ponownie instalowane. Proces ten planujemy zakończyć w październiku.

Pracujemy na wiaduktach przy ul. Wolskiej 

W kwietniu wymieniliśmy dylatacje w kilku punktach na Trasie Siekierkowskiej. Na początku zeszłego tygodnia zakończyliśmy wymieniać dylatację wiaduktów w ciągu ul. Dolina Służewiecka nad al. Komisji Edukacji Narodowej oraz ul. Koński Jar. Wciąż trwają prace nad wymianą urządzeń dylatacyjnych przepraw w ciągu ul. Wolskiej na wysokości skrzyżowania z ulicami Kasprzaka i Redutową. Dotyczą dwóch wiaduktów przebiegających górą nad poprowadzonym w wykopie fragmencie ul. Kasprzaka. Wiążą się także z poprawą izolacji, naprawą ścian oporowych i wymianą nawierzchni jezdni na obiekcie.

Obecnie prowadzone są prace związane z montażem stalowych dylatacji modułowych. Po ich zabetonowaniu nałożymy izolację płyty wiaduktu, a następnie odtworzymy nawierzchnię. Zakończenie wszelkich robót planowane jest na pierwszą połowę października.

Powered by Projectic.pl