Gdzie mogą wisieć plakaty wyborcze? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

15-02-2024

Gdzie mogą wisieć plakaty wyborcze?

Na 7 kwietnia rozpisano wybory samorządowe. Przedstawiamy zasady udzielania zezwoleń na reklamę wyborczą w pasie drogowym zarządzanym przez ZDM.

Warszawskie mosty ujęte z drona

Za niecałe dwa miesiące – 7 kwietnia (ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w Warszawie zaplanowana jest na 21 kwietnia) – odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy radnych dzielnicowych, miejskich i wojewódzkich, a także zdecydujemy, kto będzie rządził Warszawą. Wzorem lat ubiegłych można umieszczać reklamy wyborcze jedynie na wybranych obiektach inżynierskich takich jak: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych, podlegających Zarządowi Dróg Miejskich (lista obiektów jest załączona poniżej).

Zasady umieszczania reklam wyborczych

Materiały wyborcze można umieszczać jedynie na zewnętrznej stronie balustrad nad jezdnią z ruchem w kierunku obiektu inżynierskiego, a w przypadku ulicy z jedną jezdnią – można je wieszać nad całą ulicą. Wysokość baneru nie może przekraczać 1 metra. Jego umieszczenie nie może powodować przesłaniania znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reklamy nie mogą być umieszczane na tej części kładki czy wiaduktu, na której znajdują się ekrany. Banery mogą być zamontowane jedynie za pomocą plastikowych obejm niepowodujących niszczenia powłok malarskich.

Żeby umieścić reklamę wyborczą, należy złożyć wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (na stronie internetowej ZDM, bezpośrednio w kancelarii przy ul. Chmielnej 120 lub poprzez platformę EPUAP).

Wniosek powinien zawierać:

* nazwę i siedzibę komitetu wyborczego występującego o zajęcie pasa drogowego;
* plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją reklamy wyborczej;
* planowany okres umieszczenia reklamy wyborczej;
* wymiary baneru reklamowego (wysokość x szerokość);
* podpis pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Ile kosztuje opłata za reklamę wyborczą?

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie 1 m kw. reklamy.

Wysokość dziennej stawki opłaty z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym została określona w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy nr XI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2004 r., Nr 148, poz. 3717 ze zm.) i jest zależna od kategorii drogi, na której usytuowana jest dana kładka dla pieszych, oraz powierzchni reklamowej banera wyborczego:
– bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia, dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości
– za umieszczenie reklamy w liniach granicznych pasa drogowego, stawkę należnej opłaty ustala się jak za zajęcie pasa drogowego drogi danej kategorii.

O otrzymaniu zezwolenia decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków.

UWAGA

AKTUALIZACJA

W związku z dużym zainteresowaniem komitetów wyborczych możliwością ubiegania się o zezwolenie na umieszczenie bannerów wyborczych na wybranych obiektach inżynierskich takich jak: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych, Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta  postanowił dodatkowo udostępnić możliwość  ubiegania się o zezwolenie na  kładkach dla pieszych przy Al. Stanów Zjednoczonych – kładka w ciągu ul. Saskiej i kładka przy ul. Międzynarodowej

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl