Gołkowska z nową nawierzchnią - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

08-08-2016

Gołkowska z nową nawierzchnią

W weekend wymieniliśmy nawierzchnię ul. Gołkowskiej na odcinku Czerniakowska-Statkowskiego.

Od piątku – 5 sierpnia od godz. 22.00 do poniedziałku – 8 sierpnia do godz. 4.00 ul. Gołkowska była zamknięta dla ruchu na odcinku od ul. Czerniakowskiej do mostu nad Jeziorkiem Czerniakowskim.

Zlecenie remontu poprzedziliśmy szczegółową analizą stanu technicznego nawierzchni. Miała ona na celu wskazać w jakiej kondycji jest nawierzchnia i podbudowa ulicy, a także zaproponować technologię naprawy i wzmocnienia nawierzchni. Dzięki temu nowy asfalt będzie nawet o kilka lat dłużej służył mieszkańcom.

Analizę wykonał na nasze zlecenie Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Przeprowadzono oględziny i badanie stanu nawierzchni, wraz ze szczegółowym badaniem liczby i wielkości uszkodzeń. Wynikiem badań było powstanie „Karty przeglądu stanu ulicy”.

Ogólny stan nawierzchni został oceniony jako średni. Badanie stwierdziło liczne, duże spękania poprzeczne, pojedyncze spękania siatkowe i skupiska rys. Nie stwierdzono kolein. Dla uzyskania pełnej poprawy należałoby wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni lub zastosować wymianę warstw asfaltowych z podniesieniem niwelety drogi o 3-4 cm. Wiązałoby się to z większą przebudową chodników, dojazdów, zatok i skrzyżowań z innymi ulicami. Przy zastosowaniu technologii weekendowego frezowania, polegającej na wykonaniu zbrojenia całej sfrezowanej powierzchni siatką szklaną nasączoną asfaltem i wymianie warstw asfaltowych trwałość naprawy na tej ulicy bez uwzględnienia wpływu siatek powinna wynieść minimum 6-7 lat.

Prace na ul. Gołkowskiej wykonał Strabag, który złożył najkorzystniejszą ofertę w I części przetargu na remont ulic w 7 lokalizacjach. Aktualnie prowadzone są jeszcze drobne prace porządkowe.

Powered by Projectic.pl