21-05-2019

Jedna koperta = Jeden samochód

Włączyliśmy się do kampanii społecznej Jedna koperta = Jeden samochód, której pomysłodawcą jest Fundacja „Kulawa Warszawa”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę prawidłowego parkowania na miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Jedna koperta = Jeden samochód

Dziś przed południem odbyła się konferencja prasowa, która oficjalnie zainaugurowała kampanię. Jako ZDM postanowiliśmy włączyć się do akcji nie tylko poprzez sam udział w spotkaniu. Od dzisiaj kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania będą umieszczać za wycieraczkami samochodów ulotki informujące o inicjatywie. Łącznie wydrukowaliśmy w ramach kampanii 1000 ulotek.

Dostajemy wiele wiadomości od naszych czytelników i czytelniczek w tej sprawie. Najczęściej piszą osoby poruszające się na wózkach lub o kulach, które zaparkowały na tak zwanych kopertach, czyli miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Mają uprawnienia, czyli kartę parkingową, stanęły prawidłowo, ale kiedy chcą wsiąść do samochodu, okazuje się to niemożliwe, ponieważ inny kierowca zastawił wejście. Poruszam się na wózku i jestem kierowcą samochodu, więc sama z własnego doświadczenia znam ten temat bardzo dobrze. Kampania ma uświadomić innym kierowcom, że osoba poruszająca się na wózku lub o kulach też może prowadzić samochód i najczęściej potrzebuje więcej miejsca, żeby wysiąść z samochodu, a potem do niego wsiąść. Oczywiście też zwracamy uwagę na temat parkowania bez uprawnień, ale w tym przypadku chodzi o użytkowników kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami – mówi prezeska Fundacji Kulawa Warszawa i organizatorka kampanii, Izabela Sopalska-Rybak.

Na naszych drogach jest blisko 870 kopert przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Zarówno Zarząd Dróg Miejskich jak i Biuro Polityki i Mobilności zawsze przychylnie rozpatrują wnioski i zatwierdzają projekty mieszkańców w sprawie wyznaczenia kolejnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Jeżeli są spełnione warunki techniczne i zachowane parametry miejsca (koperty są szersze niż standardowe miejsca parkingowe), to jak najbardziej wyznaczamy miejsca zgodnie z otrzymanym wnioskiem.

Nasza świadomość jako społeczeństwa na pewno z roku na rok wzrasta, jednak problem parkowania bez odpowiednich uprawnień lub zastawiania kopert jest wciąż aktualny. Dlatego od stycznia funkcjonuje mieszany patrol ZDM i Straży Miejskiej, patrol nie tylko przeprowadza kontrole pod kątem uiszczenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Nasi pracownicy przy udziale Straży Miejskiej interweniują w przypadku łamania przepisów przez kierowców, w tym parkowaniu bez uprawnień na kopertach. Patrol mieszany podejmuje wówczas działania zmierzające do ukarania mandatem lub wezwania holownika. Mandat karny, który nakłada pracownik Straży Miejskiej to 500 zł. Wszystkie nasze wspólne działania mają przede wszystkim na celu zwiększenie świadomości wśród kierowców, że parkując bez uprawnień lub zastawiając inny pojazd uniemożliwiamy tak naprawdę możliwość wejścia do pojazdu osobie z niepełnosprawnościami.

Pamiętajmy, że osoby poruszające na wózkach czy o kulach żyją jak każdy z nas, postarajmy się im to umożliwić.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Powered by Projectic.pl