12-01-2018

Jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść już z sygnalizacją

Uruchomiliśmy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z ul. Białobrzeską. Nowe światła powstały też na przyległym przejściu dla pieszych na łuku ul. Niemcewicza. To część większych zmian w tym rejonie, które poprawią przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu.

Jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść już z sygnalizacją

Przejście przez Al. Jerozolimskie przy ul. Białobrzeskiej to jeden z „czarnych punktów” na mapie bezpieczeństwa drogowego. Piesi musieli  przekraczać dwie jezdnie o 3 i 4 pasach ruchu. Bezpiecznie nie było również tuż obok, na przejściu przez ul. Niemcewicza, gdzie piesi przechodzili przez 2 pasy ruchu za łukiem ruchliwej drogi. Obie lokalizacje były objęte audytem bezpieczeństwa przejść dla pieszych i uzyskały bardzo niskie oceny (2 punkty w 5-punktowej skali). Główną rekomendacją audytorów był montaż sygnalizacji świetlnej.

Dla bezpieczeństwa

Nowa sygnalizacja ma działać w pełnej akomodacji, dostosowując się do natężenia ruchu. Jej praca została skoordynowana z sąsiednimi skrzyżowaniami. Sygnalizację wyposażyliśmy w detekcję pojazdów i pieszych, a na skrzyżowaniu pojawił się monitoring wizyjny i sygnalizacja akustyczna. Na obu skrzyżowaniach (a także na istniejącej sygnalizacji przy ul. Szczęśliwickiej) powstały przejazdy dla rowerów, które zapewnią ciągłość powstającej drogi dla cyklistów.

Wyremontowaliśmy chodniki i przystanki autobusowe. Aby dodatkowo poprawić bezpieczeństwo pieszych, przejście przez Aleje Jerozolimskie zostało skrócone i lekko przesunięte w stronę wschodnią.

W najbliższych dniach na miejscu będą jeszcze trwały drobne prace porządkowe.

Powered by Projectic.pl