24-01-2018

Kontrolujemy ciężarówki na Odolanach

Dziś rano na ul. Jana Kazimierza powstało stanowisko do ważenia pojazdów. Efekty kontroli już widać – znacząco spadł ruch ciężarówek, a te, które wyjeżdżają na drogi nie przekraczają dopuszczalnych norm.

Kontrolujemy ciężarówki na Odolanach

Dzisiaj z samego rana zakończyliśmy montaż wagi do pojazdów ciężarowych na ul. Jana Kazimierza. Będzie to punkt tymczasowy, jednak niezwykle istotny, ze względu na  duże natężenie ruchu pojazdów ponadnormatywnych w tej okolicy. Mając świadomość problemu, co wielokrotnie podkreślali sami mieszkańcy, chcemy skutecznie chronić nasze drogi przed przeładowanymi samochodami ciężarowymi, których nacisk osi na jezdnię powoduje nieodwracalne uszkodzenia nie tylko samej warstwy asfaltowej, ale i podbudowy. Odolany są szczególnie narażone na ruch pojazdów ciężarowych. W okolicy znajdują się liczne przedsiębiorstwa wykorzystujące transport ciężarowy, trwają też budowy nowych osiedli mieszkaniowych.

Kontrole – prowadzone wraz z policją – ruszyły na Odolanach dzisiaj z samego rana, zaraz po ukończeniu montażu wagi. Dzisiaj przeprowadziliśmy już 7 szczegółowych kontroli. Żaden ze sprawdzanych pojazdów nie przekraczał dopuszczalnych norm – masy, nacisku osi i wymiarów. Taki bilans nas cieszy, bo mniej przeładowanych ciężarówek to mniejsze zniszczenia infrastruktury drogowej. Przeładowana ciężarówka nie tylko szybciej niszczy drogi, ale też bardziej zanieczyszcza środowisko. Warto podkreślić, że dzisiaj, po uruchomieniu kontroli odnotowaliśmy znacznie mniejszy ruch pojazdów ciężarowych na Odolanach niż zazwyczaj.

Rok pracy

Odolany to kolejne miejsce na mapie Warszawy, w którym prowadzimy kontrole. Naszą pracę w tym zakresie rozpoczęliśmy pod koniec 2016 roku. Za nami więc pierwszy pełny rok pracy. Najważniejszym efektem tych działań jest zauważalnie mniejsza liczba ciężarówek, w których stwierdzamy znaczące przekroczenia norm. Wśród odnotowywanych przez nas przekroczeń są te dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz nacisku na jedną oś. Kary wynoszą tutaj – w zależności od skali przekroczenia – 500 zł, 2 tys. zł lub nawet 15 tys. zł. Przewoźnicy karani są także za brak stosownych zezwoleń. Tutaj kary to 1,5 tys. i 5 tys. zł (w zależności od kategorii zezwolenia).

W 2017 roku przeprowadziliśmy 932 kontrole. W tym czasie wydaliśmy 246 decyzji administracyjnych nakładających kary, na łączną kwotę 1,6 mln zł. Pomimo złożonej procedury administracyjnej, wpływy z kar na koniec 2017 roku wyniosły ponad 650 tys. zł. Te pieniądze przeznaczamy m.in. na remonty dróg zniszczonych przez przeciążone pojazdy.

Powered by Projectic.pl