30-01-2019

Kontrolujemy ciężarówki – podsumowanie roku

Przeładowane, zbyt ciężkie samochody ciężarowe niszczą nasze drogi i zanieczyszczają powietrze. Zarząd Dróg Miejskich od 2016 roku kontroluje ciężarówki na specjalnych stanowiskach w kilku miejscach Warszawy.

Kontrolujemy ciężarówki – podsumowanie roku

Przeładowane ciężarówki niszczą nasze drogi – jeden taki pojazd może uszkodzić nawierzchnię bardziej, niż wszystkie pojazdy osobowe jadące tą ulicą w ciągu tygodnia. Przeciążony samochód spala też więcej paliwa, nadmiernie zużywa ogumienie i układ hamulcowy a to zwiększa zanieczyszczenie powietrza. Nadmierny ruch przeciążonych pojazdów jest też uciążliwy dla mieszkańców.

W 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 4055 kontroli pojazdów ciężarowych. To ponad 4-krotnie więcej niż w 2017 r. Intensywne kontrole przynoszą efekty – przekroczenia dopuszczalnych norm zdarzają się dwukrotnie rzadziej niż w 2017 r. W ubiegłym roku kontrola wykazała przeciążenie 551 pojazdów. Z tego tytułu wydaliśmy 511 decyzji administracyjnych naliczających kary na łączną kwotę 4 267 070 zł. Procedura administracyjna zmierzająca do naliczenia i wyegzekwowania kary od przewoźników jest długa, ale mimo tego wpływy z kar w 2018 roku wyniosły 1 794 214 zł. Te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na dalsze remonty infrastruktury drogowej.

Kontrole prowadzimy przy pomocy specjalistycznego sprzętu do ważenia pojazdów (2 pojazdy i przenośne wagi) w kilku miejscach w Warszawie. Stanowiska kontrolne znajdują się na ulicach: Łopuszańskiej, Przyczółkowej, K. Wóycickiego, Połczyńskiej, w al. Krakowskiej oraz na moście Siekierkowskim, a w planach jest utworzenie kolejnych. Każda kontrola odbywa się w obecności funkcjonariusza policji. W przypadku uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, policja może zatrzymać kierowcę w dowolnym miejscu Warszawy i nakazać mu przejazd na stanowisko kontrolne.

Prawo określa dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś napędową pojazdów, które poruszają się po drogach publicznych. Jest to maksymalnie 11,5 t, zaś na drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach stolicy – 8 t. W przypadku naruszenia dopuszczalnych norm na przewoźnika może zostać nałożona kara pieniężna (decyzja administracyjna). Może ją nałożyć policja, ITD lub właśnie zarządca drogi, czyli ZDM. Kary wahają się od 500 zł do nawet 15 tys. zł.

Powered by Projectic.pl