09-08-2018

Lipiec pod znakiem kontroli

754 kontrole i 169 nielegalnych obiektów usuniętych z pasa drogowego – to bilans naszych działań w lipcu. Nasi pracownicy na bieżąco kontrolują pas drogowy. W ubiegłym miesiącu 120 kontroli zakończyło się wszczęciem postępowania zmierzającego do nałożenia kary na właścicieli nielegalnych obiektów.

Lipiec pod znakiem kontroli

Nasze działania to również sprawdzanie nośników reklamowych. W wyniku przeprowadzonych kontroli – 506 skontrolowanych reklam – z pasa drogi zniknęło 100 reklam. W lipcu wydaliśmy 112 decyzji administracyjnych, nakładające kary na właścicieli nielegalnych obiektów (w tym 70 dotyczących reklam).

Dużą część zgłoszeń dotyczących obiektów w pasie drogi otrzymujemy od mieszkańców. Najprostszym sposobem przesłania zgłoszenia jest Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji, strony internetowej lub telefonicznie.

Usunięte reklamowy i pozostałe obiekty trafiają do magazynu ZDM. W pierwszej kolejności wysyłamy informację do właściciela z prośbą o odbiór. Naliczamy też koszty związane z koniecznością usunięcia danego obiektu. Nośniki nieodebrane lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są sukcesywnie utylizowane.

Powered by Projectic.pl