Modernizacja tunelu Wisłostrady - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

23-07-2012

Modernizacja tunelu Wisłostrady

Tunel w zagłębieniu Wisłostrady służy już dziewiąty rok. Pora na wymiany eksploatacyjne.

W 2001 roku rozpoczęła się budowa tunelu w zagłębieniu Wisłostrady, dwa lata później został on oddany kierowcom. Już wtedy obiekt został wyposażony w bardzo wydajny system bezpieczeństwa. Przykre zdarzenia z tuneli w Austrii i Szwajcarii wymusiły podwyższenie standardów. Już wtedy tunel podłączono bezpośrednim łączem do stanowisk alarmowych służb ratowniczych. Tunel wyposażono w drzwi ewakuacyjne, dwie tablice zmiennej treści oraz systemy sterujące. Po pięciu latach został włączony do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Zamontowano wtedy blisko 100 kamer służących monitoringowi bezpieczeństwa wewnątrz obiektu, 36 pętli indukcyjnych, które monitorują prędkość poruszających się pojazdów, ich wagę oraz zliczają ich liczbę. Nagrania z kamer wielokrotnie posłużyły jako materiał dowodowy zdarzeń drogowych, w tym ucieczkę traktorzysty. A raczej jej próbę.

Tunel wyposażony jest również w system oddymiania. 36 turbin nadzorują czujniki dwutlenku węgla, które załączają urządzenia, jak tylko poziom spalin przekroczy dopuszczalne normy. Po oczyszczeniu tunelu wentylatory zatrzymują się. Turbiny zasysają i odprowadzają zanieczyszczenia w kierunku jazdy. Oznacza to, że wjeżdżający kierowcy nie wjadą w kłęby dymu, ewentualny pożar zobaczą go z daleka. Dwunawowy tunel o długości 930 metrów w kierunku południowym (Wilanowa) i 889 metrów w kierunku Bielan został wyposażony również w drzwi ewakuacyjne na wypadek pożaru w tunelu, co miało już miejsce.

Aby jednak zachować wysoki standard bezpieczeństwa tunelu, urządzenia potrzebują nadzoru i konserwacji. Dlatego też, po 9 latach eksploatacji, zdecydowaliśmy się na wymianę systemu przeciwpożarowego. Już 4 tygodnie temu wymieniliśmy wszystkie drzwi ewakuacyjne, które są równie odporne na wysoką temperaturę, natomiast zdecydowanie lżejsze, co może mieć istotne znaczenie podczas ucieczki z obiektu. Natomiast co czwartek, w godzinach nocnych, odbywa się wymiana wentylatorów w obu nitkach obiektu. Na pierwszy ogień poszły turbiny tunelu zachodniego, w zeszły czwartek wymieniono połowę urządzeń tunelu wschodniego, kolejna partia zostanie wymieniona w najbliższy czwartek. Wymiana odbywa się pod ruchem z wyłączeniem prawego pasa, o czym sygnalizuje nam znak S4. Mając na względzie niską świadomość znaczenia nadawanego sygnału i bezpieczeństwo robotników, pasa dodatkowo zastawiono przyczepą. Po zakończeniu wymiany turbin zawieszonych na spojeniu sufitu i ścian bocznych, wykonawca przystąpi do wymiany systemu wentylacji na przystankach autobusowych.

Koszt jednego wentylatora to blisko 60.000 zł. Przy takiej samej mocy (7,5 kW) i takim samym wydatku przetłaczanego powietrza (silniki firmy SIEMENS) a także dzięki zastosowaniu nowych materiałów tłumiących nowe wentylatory są cichsze a do tego 100kg lżejsze (270kg) od starych i 40cm krótsze (280cm). Wentylatory w całości wykonane są ze stali nierdzewnej (w tym łopaty wentylatora).

Czytaj też:
http://www.zdm.waw.pl/aktualnosci/kolejna-wizyta-w-zszr/
http://www.zdm.waw.pl/aktualnosci/chinczycy-w-zszr/

Powered by Projectic.pl