Nowa zieleń na pl. Trzech Krzyży – otworzyliśmy oferty - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

16-05-2023

Nowa zieleń na pl. Trzech Krzyży – otworzyliśmy oferty

Otworzyliśmy oferty w przetargu na dodatkową zieleń na pl. Trzech Krzyży. Wkrótce pojawi się tu blisko 30 nowych drzew. Ogłoszenie postępowania było możliwe dzięki współpracy z konserwatorem zabytków i wsparciu Rady m.st. Warszawy. W sumie otrzymaliśmy 5 ofert. Mieszczą się one w przedziale od 1,2 do 1,6 mln zł.

Wizualizacja Placu Trzech Krzyży.

Pierwsze prace na placu Trzech Krzyży rozpoczęły się w zeszłym roku. Niemalże od początku cieniem na harmonogramie inwestycji kładł się zabytkowy bruk, który na znacznej powierzchni znajduje się pod asfaltową jezdnią. Znalezisko nie było zaskoczeniem, jednak dopiero po ujawnieniu skali i stanu technicznego bruku, można było wspólnie z konserwatorem zabytków dobrać szczegółowy plan działania.

Początkowo nie było pewności na dokładnie jak dużym obszarze obecny jest bruk oraz jak dobrze jest zachowany. Dlatego rozbiórek dokonywano ostrożnie i powoli, by nie uszkodzić bruku pod asfaltem. Następnie bruk został drobiazgowo zinwentaryzowany przez profesjonalny nadzór archeologiczny. Równolegle trwały uzgodnienia z konserwatorem zabytków co do sposobu postępowania z brukiem. Ostatecznie został on naprawiony i ułożony ponownie, gdyż w wielu miejscach był mocno zużyty. Aby zabezpieczyć go przed degradacją, na odcinkach gdzie będzie się odbywał ruch, bruk został czasowo zabezpieczony specjalną siatką umieszczoną pod asfaltem. To pozwoli zachować go na przyszłość, do czasu docelowej rewitalizacji placu, kiedy bruk mógłby być bardziej wyeksponowany. Na razie stary układ bruku i torów tramwajowych będzie odsłonięty punktowo, stanowiąc świadectwo historii placu.

Dobre oferty na nową zieleń

Efektem rozmów z prof. Jakubem Lewickim, Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, jest nowa lepsza odsłona projektu przebudowy placu Trzech Krzyży. W marcu Rada m.st. Warszawy, przekazała ZDM środki na realizację dodatkowych prac związanych z zielenią, dzięki czemu mogliśmy ogłosić przetarg.

W sumie otrzymaliśmy 5 ofert. Mieszczą się one w przedziale od 1,2 do 1,6 mln zł. Teraz oferty będą przez nas analizowane. Jeżeli postępowanie uda się rozstrzygnąć, to Wykonawca będzie miał 120 dni na przeprowadzenie prac.

Budżet, jakim dysponujemy, to ponad 1,4 mln zł. Wobec tego, oferty wydają się być korzystne. Mamy nadzieję, na szybkie rozstrzygnięcie przetargu.

Na placu Trzech Krzyży pojawi się łącznie 28 nowych drzew. Z tego 4 grusze już zostały posadzone w jego północnej części, reszta stanowi zaś przedmiot trwającego przetargu. To 16 lip i 8 głogów. Będą to drzewa o wysokości ok. 6 m i minimalnym obwodzie pnia od 30 cm (głogi) do 50 cm (lipy). Dzieła dopełnią nowe trawniki, żywopłoty oraz skupiska bylin. To ponad 2700 m kw. terenów zielonych – zachowane zostaną wszystkie istniejące oraz utworzone nowe.

Zieleń pojawi się w miejscu betonu. Skute zostaną „wyspy ciepła” przed kościołem św. Aleksandra, na trójkątnym skwerze u zbiegu ulic Żurawiej i Brackiej oraz w rejonie ulicy Książęcej. Zielenią będą zastąpione też zbędne asfaltowe powierzchnie wyłączone z ruchu. Nowa zieleń będzie pojawiać się sukcesywnie w miarę kończenia prac budowlanych i likwidowania zaplecza budowy, oba etapy inwestycji są ze sobą skoordynowane.

Pracujemy na jezdni

Od 28 kwietnia zamknięte było skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Książęcej. W tym czasie ułożyliśmy tu nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową. Zgodnie z planem, nowy asfalt pojawił się też na Nowym Świecie.

W normalnych warunkach, takie prace powodowałyby spore utrudnienia w ruchu. Dlatego wykorzystaliśmy fakt, że od ostatniego weekendu kwietnia, aż do dzisiaj, wielu mieszkańców odpoczywało poza stolicą, ciesząc się przedłużoną majówką. Ruch uliczny był zdecydowanie mniejszy niż zwykle, dlatego prace udało się przeprowadzić bez większych utrudnień.

Teraz prace nad przebudową placu trwają po jego zachodniej stronie. Kierowcy poruszają się w obu kierunkach przed Instytutem Głuchoniemych.

Co się dzieje na placu?

Zieleń oraz remont nawierzchni na placu uzupełniają szereg innych zmian, które są już w toku. Przejście dla pieszych w centralnej części placu, nisko ocenione w audycie przejść dla pieszych, zyska sygnalizację i azyle. Pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli łatwiej się przesiadać, dzięki skupieniu rozrzuconych dziś przystanków w jednym miejscu: w sąsiedztwie Instytutu Głuchoniemych.

Sam plac, dziś jeden z głównych „teleportów rowerowych” stolicy, zyska ponadto pełną infrastrukturę rowerową. Na jezdniach zostaną wyznaczone nowe pasy rowerowe, które zapewnią połączenie istniejącej infrastruktury dla cyklistów w Alejach Ujazdowskich aż do Nowego Światu, a także ciągów rowerowych poprzecznie przecinających plac. Uzupełnieniem takiego układu będzie dwukierunkowa droga rowerowa po wschodniej stronie placu od Alej Ujazdowskich do ulicy Książęcej.

Projekt zieleni

2023-03-26_Plansza

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl