Otworzyliśmy oferty na budowę dwóch rond na ul. Kadetów - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

28-04-2022

Otworzyliśmy oferty na budowę dwóch rond na ul. Kadetów

Cztery firmy zgłosiły się przetargu na budowę rond na wawerskiej ul. Kadetów. Oferty zawierają się w przedziale od 8,1 do 12 mln zł. Jest duże prawdopodobieństwo, że za trzecim razem znajdziemy wykonawcę, który przebuduje ronda.

Pierwszego przetargu nie rozstrzygnęliśmy ze względu na zbyt wysokie oferty. Finał drugiego wydawał się pomyślny, bo najtańsza propozycja była blisko 200 tys. zł tańsza od najniższej kwoty oferowanej poprzednio. Niestety, na decyzję zezwalającą na budowę rond wpłynęło odwołanie, a cała związana z tym procedura trwała do lipca 2021 r. W tym czasie wzrosły ceny za materiały i wybrany wykonawca odstąpił od realizacji zadania. W efekcie zmuszeni byliśmy rozwiązać umowę, ocenić zakres i koszt już wykonanych prac i zakupionych materiałów, a potem przygotować ponowny przetarg.

Liczymy, że trzecie postępowanie będzie ostatnim. Właśnie otworzyliśmy oferty – wpłynęły cztery, a złożyły je firmy Planeta (9 mln 120 tys. zł brutto), Rokom (8 mln 389 tys. zł brutto), Strabag (8 mln 149 tys. zł brutto) i Wod-Kan-Bruk (12 mln 2 tys. zł brutto). Już rozpoczęliśmy analizę nadesłanych propozycji (wydają się być korzystne), a rozstrzygnięcie powinno zapaść w ciągu kilku tygodni. Od momentu podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał 150 dni na realizację inwestycji.

Ruch będzie uporządkowany

Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie przebudowa dwóch skrzyżowań na ul. Kadetów – z ul. Poprawną i ul. Łasaka. Oba staną się rondami po 22 metry średnicy. Na wszystkich wlotach pojawią się wydłużone wyspy trójkątne z azylami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów. Ruch pieszych i rowerzystów będzie się odbywał po wydzielonej drodze rowerowej i chodniku. Przy okazji prac wykonawca wybuduje brakujące chodniki i odcinki drogi dla rowerów.

Zamiana skrzyżowań na ronda przyniesie wiele korzyści. Uporządkuje tam ruch i poprawi bezpieczeństwo – układ skrzyżowań stanie się bardziej czytelny. Wprowadzone rozwiązania poprawią także przepustowość i płynność ruchu.

                               Skrzyżowanie ulic Kadetów i Łasaka.

 

Dokumentacja na kolejne ronda

Przebudowa skrzyżowań na ronda to jeden ze sposobów na poprawę bezpieczeństwa. W 2020 r. prace z tym związane przeprowadziliśmy u zbiegu ulic Spisaka, Sosnkowskiego i Regulskiej oraz ulic Anielewicza i Karmelickiej. W zeszłym roku skrzyżowanie ulic Konstruktorskiej i Postępu z klasycznego na okrągłe przebudował deweloper, a obecnie analogiczne prace prowadzone przez prywatnego inwestora trwają na skrzyżowaniu ulic Żupniczej i Chodakowskiej.

                                                            Skrzyżowanie ulic Kadetów i Poprawnej.

 

Projekt stałej organizacji ruchu – rondo u zbiegu ulic Kadetów i Łasaka:

Kadetów Łasaka SOR

 

Projekt stałej organizacji ruchu – rondo u zbiegu ulic Kadetów i Poprawnej:

Kadetów Poprawna SOR

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl