Pandemia zmniejszyła ruch. Każdy może sprawdzić o ile rzadziej w 2020 r. wsiadaliśmy za kierownicę - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

25-06-2021

Pandemia zmniejszyła ruch. Każdy może sprawdzić o ile rzadziej w 2020 r. wsiadaliśmy za kierownicę

Natężenie ruchu jest przez nas stale mierzone. Na stronie ZDM właśnie zamieściliśmy szczegółowe dane z pomiarów z 2020 r. W zestawieniu z danymi z 2019 r. są one niezwykle ciekawe - we wszystkich punktach pomiarowych liczba zarejestrowanych samochodów wyraźnie spadła, w niektórych aż o połowę.

>>MAPA POMIARÓW RUCHU DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE<<

Wiedza o natężeniu ruchu w mieście jest niezwykle ważna. Pozwala podejmować decyzje dotyczące zarówno całej sieci drogowej, jak i poszczególnych ulic. Dzięki niej jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, czy np. na danym osiedlu konieczne jest wprowadzenie korekt w organizacji ruchu na naszych ulicach, aby poprawić płynność przejazdu do sąsiadujących części miasta.

Punkty zlokalizowane w całym mieście 

Dlatego pomiary liczby pojazdów na warszawskich drogach prowadzimy od ponad 20 lat. Dokonujemy ich za pomocą systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu (APR), składającego się z ponad 100 punktów zlokalizowanych w całym mieście. Znajdują się one zarówno na trasach wylotowych, jak i ulicach w centrum Warszawy. Kilka z nich ulokowaliśmy na mostach, aby także na nich badać ruch i wiedzieć, ile pojazdów przemieszcza się z jednego na drugi brzeg Wisły.

Punkty pomiarowe tworzą kordony i ekrany. Dzięki temu wiemy, ile pojazdów nie tylko przekracza granice ścisłego centrum (kordon śródmieścia), ale także granice Warszawy (kordon zewnętrzny), granice tzw. obwodnicy etapowej (kordon wewnętrzny) czy linię Wisły (ekran mostowy) i kolei średnicowej (ekran linii średnicowej).

Należy podkreślić, że pomiary prowadzimy na ulicach będących pod opieką ZDM Warszawa. Nie uwzględniają więc ruchu na drogach ekspresowych, ale też ulicach dzielnicowych. Dają zatem pojęcie o zmianie natężenia ruchu, natomiast nie w każdym przypadku jest to adekwatna liczba pojazdów wjeżdżających w dany obszar.

Dane z tych urządzeń pomiarowych co roku publikujemy na naszej stronie internetowej w sekcji „Badania i analizy”. Od dziś znajduje się tam również interaktywna mapa punktów pomiarowych za 2020 r. Podane liczby są uśrednione z trzech dni miarodajnych (wtorek, środa i czwartek). Pomiary prowadzono w kolejnych punktach przez całą jesień. 

Ulice luźniejsze

Mapa pozwala obejrzeć dobowy rozkład ruchu w każdym z punktów pomiarowych i porównać, jaki na niego wpływ miała pandemia koronawirusa względem 2019 r. Spowodowany nią lockdown i przejście na zdalny tryb pracy w większości zakładów przełożyły się na mniejszą liczbę samochodów na ulicach. Dane z punktów pomiarowych tworzących łącznie siedem kordonów i ekranów pokazują nam, jak bardzo.

Zgodnie z uśrednionym wynikiem z trzech dób miarodajnych, w 2019 r. granicę administracyjną Warszawy (kordon zewnętrzny) w stronę centrum przekraczały badanymi ulicami 356 552 samochody w ciągu doby. W 2020 r. aut zmierzających w tym kierunku było 326 526, czyli o 30 026 mniej. Z kolei w 2019 r. pojazdów wyjeżdżających ze stolicy rejestrowano 362 195 na dzień, zaś w ubiegłym roku – 329 872 dziennie. W tym przypadku z miasta wyjechały więc o 32 323 samochody mniej.

Dane z pozostałych punktów prezentują się następująco:

  • Kordon śródmieścia – do centrum: 2019 – 388 823 samochody, 2020 – 312 607 samochodów; w kierunku granicy miasta: 2019 – 400 959 samochodów, 2020 – 355 700 samochodów.
  • Kordon wewnętrzny – do centrum: 2019 – 809 663 samochody, 2020 – 687 639 samochodów; w kierunku granicy miasta: 2019 – 815 321 samochodów, 2020 – 715 203 samochody.
  • Kordon Ursynowa – do centrum: 2019 – 71 605 samochodów, 2020 – 55 537 samochodów; w kierunku granicy miasta: 2019 – 70 118 samochodów, 2020 – 53 665 samochody.
  • Kordon lotniska – do centrum: 2019 – 30 637 samochodów, 2020 – 11 059 samochodów; w kierunku granicy miasta: 2019 – 29 268 samochodów, 2020 – 9 128 samochodów.
  • Ekran mostowy – do centrum: 2019 – 331 468 samochodów, 2020 – 296 463 samochody; w kierunku granicy miasta: 2019 – 334 139 samochodów, 2020 – 306 268 samochodów.
  • Ekran linii średnicowej – do centrum: 2019 – 324 616 samochodów, 2020 – 250 687 samochodów; w kierunku granicy miasta: 2019 – 339 757 samochodów, 2020 – 314 995 samochodów.

Jak rozkładał się ruch

Powyższe liczby jasno pokazują nie tylko to, że w zeszłym roku rzadziej wsiadaliśmy za kierownicę. Dają też obraz tego, jak rozkładał się ruch. Najwięcej pojazdów przekraczało granice tzw. obwodnicy etapowej, a zatem między dzielnicami na obrzeżach Warszawy (np. Ursynów, Włochy, Wawer czy Białołęka) a tymi, które graniczą ze Śródmieściem i są objęte na pewnym obszarze Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (np. Mokotów czy Praga-Północ), kierowcy poruszali się najczęściej. Mniej pojazdów, ale zarazem nieco więcej niż w przypadku granicy miasta, wjeżdżało do ścisłego centrum stolicy, a więc w poruszało się w kordonie śródmieścia.

Na podobnym poziomie kształtował się ruch z południa na północ i odwrotnie wyznaczony kolejową linią średnicową, a także między brzegami Wisły. Pomiary pokazują też, jak covidowe uziemienie samolotów i ograniczenie połączeń lotniczych zmniejszyło ruch na i z lotniska Chopina – zestawiając zeszły rok z 2019, zmalał on o 19 578 (do centrum) i  20 140 samochodów (do granicy miasta).

Spadek poruszających się na stołecznych drogach aut prześledziliśmy głębiej na podstawie jednego wybranego punktu pomiarowego z kordonu śródmieścia. Pod lupę wzięliśmy punkt zlokalizowany na al. Jana Pawła II przy Centrum Handlowym Arkadia. W 2019 r. w trakcie naszych pomiarów (przypominamy – wynik uśredniony z trzech dób miarodajnych) do centrum wjechało 20 285 samochodów, a wyjechało – 19 899. Z kolei w 2020 r. zarejestrowaliśmy 13 873 zmierzające w kierunku centrum auta i 14 972 wyjeżdżające stamtąd. Spadek wyniósł odpowiednio 6412 i 4927 pojazdów.

 

 

 

Godzinowo dane również prezentują się ciekawie. Tradycyjnie najwięcej aut wjeżdżało do centrum w czasie porannego szczytu. Jednak ten szczyt w zeszłym roku nie był tak okazały, bo najwyższa wartość wyniosła 992 samochody względem 2047 samochodów w 2019 r. Podobnie rzecz miała się popołudniu w przypadku wyjazdu z centrum – najwyższą zanotowaną wartością w 2020 r. okazało się 1331 samochodów, podczas gdy rok wcześniej było to 1820 samochodów.

Powyższym przykładem zachęcamy internautów do głębszych analiz danych z wielu innych lokalizacji w Warszawie. Dostępne są one na interaktywnej mapie z pomiarów ruchu, która znajduje się na naszej stronie w sekcji „Badania i analizy”. Wyniki pomiarów ruchu dla wybranego punktu będą możliwe do uzyskania po wybraniu oznaczenia „Punkt” (ikonka z kursorem na kwadracie w lewym górnym rogu mapy) z warstwy mapy. Punkty należy wybierać pojedynczo, aby nie uzyskać średnich wartości natężeń dla kilku punktów łącznie.

Mniejszy z powodu pandemii i lockdownu ruch na warszawskich ulicach przełożył się w zeszłym roku na spadek liczby zdarzeń drogowych. Doszło do 664 wypadków, podczas gdy w 2019 r. odnotowano ich 905 – i to mimo, że kierowcy przyśpieszyli za kierownicą, bo spośród ponad 3,3 mln samochodów, których prędkość zmierzyły nasze urządzenia, aż 1 mln 858 tys. 218 aut poruszała się szybciej niż powinna (56 proc. wszystkich pojazdów). Jednak zeszłoroczne wypadki były tragiczniejsze w skutkach – zginęły w nich 44 osoby, podczas gdy w 2019 r. ofiar śmiertelnych było 35. Można więc wnioskować, że mniej samochodów przełożyło się na niższą liczbę zdarzeń na drogach, jednak większa prędkość kierowców przyczyniła się do wzrostu zabitych. 

Powered by Projectic.pl