Pięć ofert na przebudowę ul. Jana Kazimierza - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

13-03-2023

Pięć ofert na przebudowę ul. Jana Kazimierza

Otworzyliśmy oferty w przetargu na przebudowę ul. Jana Kazimierza. Jedna z najważniejszych ulic Odolan przejdzie gruntowną metamorfozę. Planowane zmiany zostały skonsultowane z mieszkańcami. W sumie wpłynęło 5 ofert w przedziale od 34 do 46 mln zł.

Odolany to obszar, który przechodzi dynamiczne zmiany. Kiedyś zdominowany był przez zakłady przemysłowe, których większość nadal tu funkcjonuje. Obok nich powstało w ostatnich latach wiele osiedli, które zamieszkuje kilka tysięcy osób. Do tych zmian trzeba także przystosować sieć drogową. Zaplanowana modernizacja ulicy Jana Kazimierza przekształci ją w ciąg lokalny, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort, więcej zieleni i mniej hałasu.

Przebudowa ul. Jana Kazimierza jest na tyle ważnym i dużym projektem, że postanowiliśmy skonsultować go z mieszkańcami. W trakcie spotkań wpłynęło prawie 200 różnych uwag.

Wygodnie i zielono

Na całej długości zostanie przebudowana jezdnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Powstanie też droga dla rowerów. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone w zatokach parkingowych. Na przejściach zastosowane będą elementy uspokojenia ruchu w postaci azyli (wysp dzielących) o szerokości 2,5 m.

Szczególną uwagę podczas konsultacji mieszkańcy zwracali na nową zieleń. Dlatego posadzonych zostanie aż 250 nowych drzew – będą to m.in. platan klonolistny, lipa drobnolistna czy klon pospolity. Pojawią się też tysiące krzewów i bylin oraz łąki kwietne. Łączna powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia to ponad 22 tys. m.kw.

Dobre oferty

W przetargu zgłosiło się 5 firm. Ich oferty mieszczą się w przedziale od 34,6 do 42,2 mln zł. Kosztorys inwestorski zakłada, że realizacja prac będzie kosztować 35,7 mln zł. Najniższa oferta jest więc o ponad milion zł mniejsza, niż zakładał kosztorys.

Oferty są korzystne. Teraz będziemy sprawdzać je pod kątem formalnym. Mamy nadzieję na szybkie rozstrzygnięcie. Wybrany wykonawca będzie miał na realizację prac 20 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Jana Kaziemierza – projekt stałej organizacji ruchu

Jana Kazimierza - przebudowa ulicy - SOR 2022 ZDM

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl