Planujemy rozwój SPPN. Będą analizy w kolejnych dzielnicach - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

22-04-2021

Planujemy rozwój SPPN. Będą analizy w kolejnych dzielnicach

Saska Kępa i Mokotów to kolejne osiedla, w których planowane jest wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetargi na wykonanie analiz i projektów dla obu obszarów. Jesienią będziemy konsultować je z mieszkańcami.

Konsekwentne powiększanie strefy płatnego parkowania i zmiany zasad jej działania to element szerszej polityki parkingowej prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Celem tej polityki jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują. Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby chętnych do zaparkowania było mniej niż miejsc postojowych. Strefa spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc jest wolnych – aby każdy, kto musi zaparkować, mógł znaleźć wolne miejsce. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane z poszukiwaniem wolnego miejsca. Narzędzie, jakim jest strefa, pozwala też na ochronę miejsc parkingowych dla mieszkańców dzielnic, w których funkcjonuje strefa, a którzy korzystają z abonamentów mieszkańca.

Zapowiedź zmian w parkowaniu padła w 2019 r. i jest konsekwentnie realizowana. Po raz pierwszy od kilkunastu lat zmieniły się stawki opłat oraz kar. Warszawska strefa płatnego parkowania, już i tak największa w Polsce, w ubiegłym roku została powiększona część Woli i Pragi-Północ, zaś od 6 września obejmie również Żoliborz i Ochotę. Tym samym strefa będzie liczyć już ok 52 tys. miejsc.

W planie kolejne obszary SPPN

To jednak nie koniec. Nadal są w Warszawie takie obszary, na których występuje wyraźny deficyt miejsc postojowych i których mieszkańcy apelują o wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Dlatego Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna właśnie analizy, dotyczące objęcia strefą kilku kolejnych obszarów.

Pierwszym z nich jest Saska Kępa wraz z okolicami. Obszar objęty analizą obejmuje tereny położone na zachód od dawnej rezerwy dla tzw. Trasy Tysiąclecia, a zatem Saską Kępę, Kępę Gocławską i zachodnią część Kamionka. Drugi obszar obejmuje Górny Mokotów (na północ od ul. Madalińskiego) i Dolny Mokotów (ograniczony ulicami Gagarina i Czerniakowską). Oba te obszary leżą bardzo blisko centrum i są dziś często wykorzystywane do parkowania bez opłat przez kierowców przyjeżdżających z dalszych rejonów miasta i aglomeracji. Równocześnie pracujemy również nad objęciem strefą części Pragi-Północ: okolic pl. Hallera i Szmulowizny, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców wyrażonym w konsultacjach społecznych w 2019 r.

Pierwszym krokiem będzie analiza zachowań parkingowych kierowców. Wykonawca będzie badać, ile pojazdów parkuje na poszczególnych ulicach o różnych porach dnia i nocy, zarówno w dni powszednie jak i w weekendy. Mierzone będzie również to, jak długo i jak często parkują poszczególne pojazdy. Na tej podstawie można będzie ocenić, jaką część aut używają mieszkańcy danego obszaru, a jaką – osoby przyjeżdżające do pracy lub przesiadające się z samochodu do transportu zbiorowego. Celem strefy płatnego parkowania jest bowiem w pierwszej kolejności ochrona mieszkańców strefy przed napływem aut z zewnętrz. Mieszkańcy strefy dzięki abonamentom mogą parkować bezpłatnie w pobliżu miejsca zamieszkania.

Konsultujemy z mieszkańcami

Równocześnie planowana jest inwentaryzacja wszystkich miejsc postojowych. Na jej podstawie zostanie przygotowany projekt organizacji ruchu dla każdej z ulic, zakładający oznakowanie miejsc parkingowych. Projekty te będą konsultowane z mieszkańcami – tak, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne w tej sprawie odbędą się jesienią 2021 r. Ostateczną decyzję o ewentualnym wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na kolejnych obszarach podejmie Rada m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl