Zmiany w strefie płatnego parkowania. Rozszerzenie i nowy abonament parkingowy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

15-04-2021

Zmiany w strefie płatnego parkowania. Rozszerzenie i nowy abonament parkingowy

Na czwartkowej sesji Radni m.st. Warszawy przegłosowali rozszerzenie strefy płatnego parkowania o Żoliborz i Ochotę. Przyjęta uchwała zakłada również, że mieszkańcy zyskają nowy, lepszy abonament parkingowy. Zmiany, które stanowią kolejny etap nowej polityki parkingowej zapowiedzianej w 2019 r. przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, wejdą w życie 6 września.

Aktualizacja:

Zmiany miały wejść w życie 6 września 2021 r. Wprowadzająca je uchwała Rady m.st. Warszawy z 15 kwietnia 2021 r., która zakładała również uzależnienie wydawania abonamentu mieszkańca strefy od rozliczania podatku dochodowego w Warszawie, została jednak 24 maja 2021 r. uchylona, w trybie nadzorczym, przez wojewodę mazowieckiego. Wobec drugiej uchwały o rozszerzeniu SPPN o Ochotę i Żoliborz, podjętej na lipcowej sesji, „minister w terenie” nie podjął podobnych kroków. Uchwała ta uprawomocniła się i wejdzie w życie 15 listopada.

 

– Wzorem innych europejskich miast chcemy zmieniać nawyki transportowe mieszkańców poprzez rozszerzanie strefy płatnego parkowania. Porządek w tym zakresie robimy już od kilu lat, jednak kulminacja prac nastąpiła w ciągu ostatniego roku, a to dzięki dobrej współpracy ze stołecznymi radnymi. Tak jak zapowiadał prezydent Rafał Trzaskowski, w ostatnim czasie udało się też uszczelnić system dzięki wprowadzeniu pojazdów e-kontroli. To ogromny projekt, który w znaczącej części sfinansowany został ze środków unijnych – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Celem polityki parkingowej miasta jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują. Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby chętnych do zaparkowania było mniej niż miejsc postojowych. Strefa spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc jest wolnych – aby każdy, kto musi zaparkować, mógł znaleźć wolne miejsce. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane z poszukiwaniem wolnego miejsca. Narzędzie, jakim jest strefa, pozwala też na ochronę miejsc parkingowych dla mieszkańców dzielnic, w których funkcjonuje strefa, a którzy korzystają z abonamentów mieszkańca.

– To szczególnie ważne w sytuacji, gdy w stolicy nadal w dużym tempie przybywa samochodów. Jeszcze 10 lat temu na jedno auto przypadały statystycznie dwie osoby. Dziś wskaźnik motoryzacji sięga już 8 aut na 10 mieszkańców i tempo wzrostu jest nadal wysokie – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Zapowiedź zmian w parkowaniu padła w 2019 r. i jest konsekwentnie realizowana. Po raz pierwszy od kilkunastu lat zmieniły się stawki opłat oraz kar. Warszawska strefa płatnego parkowania, już i tak największa w Polsce, w ubiegłym roku została powiększona o 7,8 tys. miejsc postojowych na Woli i Pradze-Północ. Od 6 września do strefy dołączą kolejne dzielnice: Żoliborz i Ochota. W sumie to ponad 14,2 tys. miejsc postojowych – tym samym strefa będzie liczyć już ok 52 tys. miejsc.

 

Parkomaty na Żoliborzu i Ochocie

Zarówno Żoliborz jak i Ochota od dłuższego czasu odczuwają negatywne konsekwencje rosnącej liczby samochodów i cierpią na znaczny deficyt miejsc postojowych. Ten brak jest widoczny przede wszystkim przy analizie kiedy, dla kogo i dlaczego brakuje miejsc postojowych.

W obu dzielnicach badania zapełnienia i rotacji miejsc pokazały przytłaczający udział osób przyjezdnych w ogólnej liczbie pojazdów parkujących (pojazdy „przyjezdne” były identyfikowane na podstawie tego, jak długo, jak często i o jakich porach parkowały na terenie dzielnicy). I to mimo pandemii, w i tak zaniżonych na korzyść mieszkańców warunkach.

Na Ochocie, ze względu na dogodną komunikację tramwajową i autobusową, obszary sąsiadujące z osiami transportowymi dzielnicy, tj. ulicami Grójecką, Żwirki i Wigury oraz Al. Jerozolimskimi, stają się „naturalnym” rezerwuarem parkingowym osób „uciekających” z płatnej strefy. Dodatkowym celem podróży są liczne obiekty akademickie.

W przypadku Żoliborza źródła problemu są dwa. Pierwsze to efekt zaniechania wprowadzenia SPPN wraz z oddaniem do użytku żoliborskiego odcinka I linii metra. Drugie to intensywna rozbudowa powierzchni biurowych, w szczególności na postindustrialnych terenach.

– Ostatni rok to czas intensywnych prac nad zmianami. Za nami kolejna uchwała regulująca strefę płatnego parkowania. Każda taka zmiana jest poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami. Zmiany w strefie to nie tylko pomysł na uporządkowanie parkowania, zapewnienie miejsc dla mieszkańców, ale również działania proekologiczne. Bardzo zależy nam, żebyśmy jako samorząd mieli możliwość wpływać na rozwój zrównoważonego transportu. To nie tylko wygoda dla mieszkańców, ale też to, co zostawimy dla przyszłych pokoleń – mówi Iwona Wujastyk, przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy.

W obu dzielnicach jesienią 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. W spotkaniach zorganizowanych on-line oraz dyżurach telefonicznych udział wzięło blisko tysiąc osób, zaś nagrania ze spotkań zostały w trakcie konsultacji odtworzone 4 tysiące razy. Wpłynęło również ponad 1300 pism, e-maili i formularzy elektronicznych zawierających kilka tysięcy pytań i uwag do proponowanych rozwiązań. Wśród nich tylko kilkadziesiąt wyraziło bezwarunkowy sprzeciw wobec wprowadzenia SPPN. Poparcie dla rozszerzenia strefy wyrazili też radni obu dzielnic.

Abonament tylko dla płacących PIT w Warszawie

Zmiany dotyczyć będą również abonamentów parkingowych przysługujących osobom mieszkającym na terenie strefy płatnego parkowania. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, możliwość uzyskania abonamentu uprawniającego do bezpłatnego postoju ma przysługiwać tylko osobom rozliczającym podatek PIT w Warszawie. Chcemy w ten sposób zachęcić osoby zamieszkałe w stolicy do rozliczenia podatku w miejscu zamieszkania.

Ta zasada ma dotyczyć również kart N+ uprawniających osoby niepełnosprawne do parkowania za darmo w całej strefie. Osoby spoza Warszawy nadal będą mogły parkować bezpłatnie na wszystkich „kopertach”. Przychylamy się również do wniosków osób niepełnosprawnych i znosimy wymóg posiadania prawa jazdy do uzyskania karty N+. Ułatwi to opiekę nad osobami, które nie są w stanie samodzielnie prowadzić auta.

Nowy, lepszy abonament

Poszerzymy też ofertę abonamentów mieszkańca. Aktualnie posiadacze abonamentu mogą parkować bezpłatnie na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zamieszkania. Przywilej ten, kosztujący zaledwie 30 zł rocznie, obejmuje kilka (maksymalnie 8) parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu.

Przyjęte uchwałą zmiany umożliwią, oprócz takiego abonamentu, skorzystanie również z drugiej, znacznie korzystniejszej opcji abonamentu obszarowego. Będzie on uprawniał do bezpłatnego postoju na dużo większym obszarze, obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy (np. cały Rakowiec czy Powiśle). Takie obszary obejmować będą nawet kilkadziesiąt ulic i od kilkuset do 1,5 tysiąca miejsc postojowych. To nie wszystko – dzięki abonamentowi obszarowemu będzie można otrzymać identyfikator uprawniający do postoju na dodatkowych miejscach zarezerwowanych tylko dla mieszkańców. To opcja szczególnie przydatna dla mieszkańców dzielnic takich jak Ochota czy Żoliborz, gdzie niektóre uliczki uda się dzięki temu ochronić przed napływem aut i w dużej mierze zarezerwować postój dla mieszkańców.

Koszt nowego abonamentu obszarowego wyniesie 600 zł rocznie. Mieszkańcy będą mogli również pozostać przy abonamencie rejonowym, który będzie nadal wydawany na dotychczasowych zasadach. Każdy może zatem wybrać, która opcja jest dla niego korzystniejsza. To odpowiedź na liczne głosy mieszkańców, proponujących poszerzenie obszaru objętego abonamentem – by można było zostawić auto na nieco bardziej oddalonych, ale mniej obciążonych parkowaniem ulicach.

Powered by Projectic.pl