Poprawa bezpieczeństwa – priorytet. Zobacz raport BRD 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

11-06-2018

Poprawa bezpieczeństwa – priorytet. Zobacz raport BRD 2017

W poniedziałek zainaugurowaliśmy kampanię społeczną Zarządu Dróg Miejskich "10 metrów". Dzisiaj chcemy Wam pokazać, jakie projekty mające poprawić bezpieczeństwo już udało nam się zrealizować. Prezentujemy najnowszy raport bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sami zobaczcie.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Warszawy jest dla  nas  i dla Biura Polityki Mobilności i Transportu  priorytetowym zadaniem. Każdego roku realizujemy szereg inwestycji i działań – szczególnie na rzecz poprawy sytuacji niechronionych użytkowników ruchu: pieszych i rowerzystów. Miniony rok był rekordowy pod tym względem.

Na prace związane z poprawą bezpieczeństwa wydaliśmy ok. 100 milionów złotych. Za te pieniądze uspokoiliśmy ruch na kilkunastu ulicach, budując progi zwalniające, wyniesienia, wyspy i azyle, zainstalowaliśmy dodatkowe oświetlenie blisko 350 przejść, poprawiliśmy widoczność porządkując parkowanie w rejonie przejść i skrzyżowań. Powstało również 20 aktywnych przejść, ostrzegających kierowców o zbliżającym się pieszym, zaś na najbardziej niebezpiecznych i ruchliwych wybudowana została sygnalizacja świetlna.

Stale remontujemy chodniki i jezdnie. Kontynuujemy kompleksowy audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. W 2017 r. audytorzy skupili się na 1069 przejściach m.in. w dzielnicach: Targówek, Mokotów, Ursynów i Bielany. W ciągu dwóch lat udało nam się zbadać 1999 przejść w 7 dzielnicach. Sukcesywnie poprawiamy bezpieczeństwo zgodnie z rekomendacjami audytorów. W 2018 roku audyt obejmie kolejnych 5 dzielnic i 1126 przejść. Po zakończeniu analizy blisko 2000 miejsc nasuwa się wniosek, że głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jest ograniczona widoczność. Przyczyną jest nagminne parkowanie samochodów w rejonie przejść dla pieszych.

Sukcesywnie wdrażamy zalecenia audytorów, wprowadzając zmiany w organizacji ruchu na kolejnych przejściach. Tym samym staramy się wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w rejonie „zebr”.

Kampania społeczna „10 metrów” to kolejny zaplanowany element naszych działań w tym zakresie. Skierowana jest do kierowców i ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z nielegalnego parkowania samochodów w rejonie przejść dla pieszych.

Oprócz zmian w organizacji ruchu, które już wdrażamy, równolegle chcemy budować świadomość społeczną, że za przepisami prawa przemawiają konkretne i ważne powody.

Uzupełnieniem audytu są prace specjalnej komisji, badającej przyczyny każdego śmiertelnego wypadku na drodze. Komisja złożona z przedstawicieli Policji, Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Polityki Mobilności i Transportu sprawdza m.in. jakie zmiany można wprowadzić na miejscu zdarzenia, aby ograniczyć ryzyko ponownych wypadków. Wszystkie rekomendacje są kierowane do odpowiednich działów ZDM w celu rozpatrzenia i wprowadzenia zmian. Mamy nadzieję, że dzięki temu liczba ofiar śmiertelnych na warszawskich drogach będzie w dalszym ciągu znacząco spadać i spotkania komisji będą się dzięki temu odbywać jak najrzadziej.

Powered by Projectic.pl