03-12-2018

Realizujemy budżet partycypacyjny – chodnik na Czołowej gotowy.

Zrealizowaliśmy kolejny projekt z budżetu partycypacyjnego. Na ul. Czołowej pojawił się nowy, szerszy chodnik.

Realizujemy budżet partycypacyjny – chodnik na Czołowej gotowy.

Ul. Czołowa na Białołęce zmieniła się w ostatnim czasie nie do poznania. Spora w tym zasługa mieszkańców, którzy w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego zdecydowali, że ma tam pojawić się nowy chodnik. Projekt ten został poparty przez ponad 700 osób. Jezdnia w tym rejonie również wymagała naprawy, dlatego zdecydowaliśmy się połączyć oba remonty i wykorzystać tę okazję do poszerzenia ciągu pieszego.

Nowe, równe płyty chodnikowe i krawężniki pojawiły się wzdłuż ulicy Czołowej na odcinku od numeru 54 do ulicy Kaweckiej. Podczas wcześniejszego remontu jezdni, który obejmował niemal 800-metrowy fragment ul. Czołowej na odcinku od ul. Bohaterów do ul. Zyndrama z Maszkowic, udało się skorygować jej geometrię, pasy ruchu mają teraz normatywną szerokość 3 metrów – dzięki temu chodnik został poszerzony do 2 metrów, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort poruszania się. Dzięki zmniejszeniu szerokości pasów ruchu liczymy również na uspokojenie ruchu i zmniejszenie prędkości pojazdów.

To już kolejny zrealizowany przez nas projekt z budżetu partycypacyjnego. Dzięki głosom mieszkańców, w tym roku udało się wybudować m.in. nowe miejsca parkingowe na ul. Łukowskiej, zmodernizować oświetlenie w Parku Praskim, czy doświetlić wiele przejść dla pieszych w całym mieście.

Powered by Projectic.pl