11-01-2018

Rekordowe inwestycje ZDM

Ubiegły rok był rekordowy nie tylko pod względem skali przeprowadzonych remontów dróg, ale też liczby realizowanych inwestycji. Wydaliśmy na nie blisko 85 mln zł. To m.in. nowe oświetlenie dróg i chodników, nowe sygnalizacje świetlne, kompleksowe przebudowy ulic w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i budżet partycypacyjny. Ten rok zapowiada się równie rekordowo.

Rekordowe inwestycje ZDM

Podstawowym zadaniem ZDM jest bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej. To remonty jezdni chodników, konserwacja oświetlenia czy sygnalizacji, a także korekty organizacji ruchu. W ostatnich latach coraz bardziej stawiamy również na inwestycje: przebudowujemy drogi, budujemy sygnalizacje świetlne, przebudowujemy oświetlenie i prowadzimy większe projekty, wymagające zarówno znacznych nakładów finansowych, jak i dłuższego planowania.

Większa skala

Na bieżące remonty jezdni i chodników wydaliśmy w 2017 roku ok. 80 mln zł. Kolejne miliony przeznaczyliśmy na wprowadzenie zmian poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (doświetlenia, zmiany organizacji ruchu itp.). Największe zmiany można jednak odczuć dzięki realizowanym przez ZDM projektom inwestycyjnym.

Wydatki inwestycyjne z roku na rok rosną. W 2015 roku było to 20 mln zł, w 2016 roku 22 mln, a w 2017 już 85 mln zł. Plan inwestycyjny na 2018 rok zakłada kwotę na inwestycje w wysokości 170 mln zł. Ponad połowa z 84,3 mln zł wydanych w 2017 roku na inwestycje to projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przy udziale środków unijnych. Budujemy drogi dla rowerów, przy okazji przebudowując i unowocześniając ulice. Projekty te obejmują remonty chodników, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia, przebudowy skrzyżowań. W 2017 roku na te prace przeznaczyliśmy 43,1 mln zł. Drogi rowerowe wraz z nową infrastrukturą powstały w Al. Jerozolimskich, na Polu Mokotowskim, na ul. Powsińskiej, ul. Marsa. W budowie jest kilka kolejnych inwestycji: wzdłuż ul. Okopowej, Puławskiej, Kasprzaka, Połczyńskiej, Radzymińskiej, Żwirki i Wigury i Jagiellońskiej. W tej kwocie mieści się też budowa kładki pieszo-rowerowej pod mostem Łazienkowskim (8,1 mln zł).

Kolejne 9 mln zł to budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. Wybudowaliśmy nowe sygnalizacje na dziewięciu skrzyżowaniach, na trzech światła zostały przebudowane. Za 7,2 mln zł przebudowaliśmy oświetlenie ośmiu ulic. W ramach tych prac doświetliliśmy też przejścia dla pieszych.

Wśród dużych inwestycji należy wspomnieć jeszcze prace związane z przygotowaniem modernizacji terenów Targówka Mieszkaniowego (ul. Ossowskiego, Handlowa, Myszkowska i Pratulińska), która w decydującą fazę wejdzie w tym roku (797 tys. zł wydane w 2017 r., plan na 2018 to 7 mln zł.). To także przebudowa ul. Miodowej, która zakończy się w tym roku (wydane 1,4 mln zł) czy realizacja projektu „Zielona Świętokrzyska” i pl. Powstańców Warszawy (6,2 mln zł).

Plany na 2018

Ten rok zapowiada się równie rekordowo. Na inwestycje zaplanowaliśmy ponad 170 mln zł. To m.in. przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych (10 mln zł), modernizacja obszarów śródmiejskich (25 mln zł – w tym przebudowa ul. Miodowej i pl. 5 Rogów), kontynuacja programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (82 mln zł), przebudowa i budowa oświetlenia ulic (5,6 mln zł). Wśród konkretnych projektów w planach na ten rok znalazły się np. wspomniana wcześniej przebudowa „obwodnicy” Targówka (7 mln zł), budowa rond na ul. Kadetów (4,5 mln zł) i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej (2,4 mln zł).

Powered by Projectic.pl